convenant has technasium

Stichting Technasium en HAS Hogeschool ondertekenen samenwerkingsconvenant

Op donderdag 15 september 2016 ondertekenden Stichting Technasium en HAS Hogeschool een samenwerkingsconvenant. Dankzij dit convenant kunnen technasiumleerlingen voor begeleiding bij projecten en meesterproeven een beroep doen op de expertise van twee opleidingen aan de HAS, namelijk Milieukunde en Management van de Leefomgeving.

De ondertekening werd verricht door Renate Kamp, directeur a.i. namens Stichting Technasium, Jeroen Kwaaitaal, schoolleider van het Cals College en voorzitter van het technasiumnetwerk Rivierenland en Jan Denissen, lid College van Bestuur van de HAS. Bij de feestelijke bijeenkomst waren bijna veertig vertegenwoordigers van technasiumnetwerken uit de omtrek van Den Bosch aanwezig.

Na de formele ondertekening vond nadere kennismaking plaats tussen de docenten van de technasia en de HAS en hebben de twee opleidingen hun aanbod gepresenteerd. Vervolgens is in een aantal workshops met elkaar besproken hoe aan de samenwerking verdere invulling gegeven kan worden.

Stichting Technasium en de regionale technasia zijn blij dat met dit convenant de weg vrij komt om het onderwijs verder te versterken en verrijken met expertise en vraagstukken op het snijvlak van groen en bètatechniek. Na CAH Vilentum en Van Hall Larenstein is dit de derde ‘groene’ hogeschool waarmee een formele samenwerkingsafspraak is bekrachtigd.

Foto: Karin Jonkers