Convenant Stichting Technasium CAH Vilentum

Stichting Technasium en CAH Vilentum tekenen vernieuwd convenant

Op 11 mei hebben Stichting Technasium en hogeschool CAH Vilentum in Almere een vernieuwd convenant getekend en aangeboden aan wethouder Peeters van Almere. Hierin spreken de genoemde partijen de intentie uit de komende jaren structureel samen te werken aan een doorlopende leerweg van technasium naar hbo, met name op het gebied van biologie, voeding en gezondheid.

Sinds het afsluiten van het eerste convenant in 2012 is er een succesvolle samenwerking ontstaan tussen de technasia in Flevoland en de CAH. Eerst uitsluitend in de vorm van projecten voor leerlingen en expertbegeleiding van examenleerlingen van de technasia, maar al snel werd de CAH opdrachtgever voor een landelijk project van de Technasium Top Award en is een doorlopende leerlijn technasium-hbo ontwikkeld.

Dit heeft geresulteerd in de nieuwe CAH-opleiding 'Biologie, voeding en gezondheid' met daarin differentiatiemogelijkheden voor technasiumleerlingen, zodat de opleiding verder gaat waar het technasium in het examenjaar stopt. Door Anita Okma van de CAH is onderzoek gedaan naar het werkveld van deze opleiding, die de invulling is geworden van het technasiumthema 'Green Health'.

De gemeente Almere onderstreept het belang van de samenwerking en belooft waar mogelijk mee te werken aan het realiseren van toekomstige projecten, bijvoorbeeld rondom de Floriade 2022 in Almere.

Op de foto van links naar rechts: Femke Geijsel (Stichting Technasium), Wil Bekkering (CAH Vilentum), Wiggele Oosterhoff (CAH Vilentum), wethouder Peeters (gemeente Almere), Frank van Gaal (Helen Parkhurst Almere).