Samenwerking technasium en TU's

Samenwerking universitaire lerarenopleidingen en Stichting Technasium

De Universiteit Twente (UT), Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Technische Universiteit Delft (TUD) leiden in samenwerking met Stichting Technasium docenten op voor het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O).

Jan van der Meij, directeur van de lerarenopleidingen van de UT: “We zijn heel blij met deze samenwerking. De opleiding leidt academisch geschoolde ontwerpers op tot docent in het voorgezet onderwijs. Deze docenten zijn een enorme aanwinst bij het vak O&O en NLT (Natuur, Leven en Technologie). Doordat ze hun O&O bevoegdheid combineren met een ander bètavak zijn ze bovendien breed inzetbaar in de school.” Op 22 september 2016 zet Tini Hooymans, bestuursvoorzitter van Stichting Technasium, de laatste handtekening in bijzijn van Jan van der Meij.

Aankomend O&O-docenten halen hun O&O-bevoegdheid via de track Ontwerpen van de 4TU-master Science Education & Communication. Het betreft een opleiding waarin een tweedegraads bevoegdheid wiskunde, natuurkunde, scheikunde of informatica wordt gecombineerd met een eerstegraads bevoegdheid Onderzoek & Ontwerpen. Door de combinatie zijn de docenten breed inzetbaar in het voortgezet onderwijs. Ze mogen het vak wiskunde, natuurkunde, scheikunde of informatica geven in het vmbo en de onderbouw havo/vwo en O&O in zowel de onderbouw als de bovenbouw havo/vwo.

In de track Ontwerpen volgen de studenten een deel van hun opleiding modules van Stichting Technasium en doen ze hun eindstage bij het vak O&O op een technasium. In de lerarenopleiding staat het (leren) coachen van leerlingen centraal.

Samenwerking Stichting Technasium en 4TU

Jan van der Meij (links) en Tini Hooymans