Samenwerking met hoger onderwijs levert veel op

Een mooi voorbeeld van partnerschap tussen de Hogeschool Rotterdam, inHolland Delft, Haagse Hogeschool, TuDelft en de technasia in die regio: Het stimuleren van de ontwikkeling van bètatalenten, zodat zij gerichter en gemotiveerder een studiekeuze maken. Dat is het gezamenlijke belang van Stichting Technasium en het hoger onderwijs en dus een goede reden om de handen ineen te slaan en elkaar beter te leren kennen. Een goed voorbeeld is het partnerschap tussen de Hogeschool Rotterdam, inHolland Delft, Haagse Hogeschool, TuDelft en de technasia in die regio. “Dit is een mooie inhoudelijke samenwerking die stap voor stap wordt uitgebouwd.”

Coördinatie expertaanvragen vanuit één plek
Het partnerschap met het hoger onderwijs (ho) spitst zich over het algemeen toe op de meesterproef. Technasiumleerlingen die hiermee bezig zijn worden vaak begeleid door experts vanuit het ho en bovendien wordt van de leerlingen verwacht dat zij een eindresultaat afleveren dat qua niveau te vergelijken is met dat van eerstejaars ho-studenten. In eerste instantie lag de focus van de samenwerking in de regio Zuid-Holland dan ook op dit onderdeel: hoe leid je de expert-aanvragen van technasiumleerlingen in goede banen, want scholen benaderden allemaal individueel docenten en medewerkers? Dat leidde tot de keuze dat alle aanvragen voor de Hogeschool Rotterdam nu op één plek binnenkomen, namelijk bij Hilke Stibbe en Carla Spe. Zij zijn, adviseurs aansluiting voortgezet onderwijs. “Het is fijn dat die processen nu gestructureerd verlopen. Dat scheelt veel werk.”

Samenwerken levert veel op
Maar de samenwerking gaat verder en focust ook op de inhoud. Dat levert de hogeschool veel op, vertelt Hilke. “Voor ons is het belangrijk om samen te werken met toeleverend onderwijs. We denken dat het onze opleidingen beter maakt als we weten met wat voor vaardigheden studenten binnenkomen. Studiesucces is belangrijk. We hebben best veel uitval, net als andere hogescholen. De overgang van de middelbare school naar het hoger onderwijs is vaak erg groot. We zien dat dat in het eerste jaar vaak komt doordat studenten bepaalde vaardigheden missen, zoals samenwerken. Technasiumleerlingen daarentegen zijn dat al veel meer gewend. Ik hoor terug van docenten dat ze dat precies zo doen als wij dat op het hbo doen. Ook hebben technasiumleerlingen ervaring met alle bètawerelden, dus ik hoop dat ze daardoor beter kunnen kiezen. We hebben nog niet zoveel cijfers om deze beweringen te ondersteunen, maar we hadden vorig jaar wel het idee dat er minder uitval was. De toekomst moet uitwijzen of dat echt zo is.”

Samenwerken is gericht met elkaar in gesprek
Vier jaar geleden begon de samenwerking met een nadere kennismaking, vertelt Wilco Zwennis, netwerkcoach bij Stichting Technasium. “We vonden het belangrijk om te beginnen bij het begin en eerst elkaars wereld te leren kennen: wat is nou precies technasium en wat gebeurt er allemaal op een hogeschool? Hoe zien projecten eruit en wat zijn de overeenkomsten en verschillen? En de vervolgvraag: wat zouden we voor elkaar kunnen betekenen? Om dit nader te verkennen werd een VOHO-dag georganiseerd. Hier waren schoolleiders van hogescholen en technasia aanwezig, maar ook docenten en leerlingen van beide instellingen. Sindsdien organiseren we ieder jaar zo’n dag, met steeds een ander thema, en gaan we echt op de inhoud in. Zo hebben we het al gehad over de meesterproef, competentiebeoordeling en de havoleerling.” Dit schooljaar hebben we naast de rol van de docent, leerling en expert ook de rol van de opdrachtgever bij de meesterproef als thema toegevoegd. Jongeren en technologienetwerk  Jet-Net is als partner van Stichting Technasium aangesloten bij deze VOHO dag.

Een bijzondere samenwerking
Op meerdere vlakken is dit ook voor Stichting Technasium een bijzondere samenwerking, vertelt Wilco. “Het mooie eraan is dat het een cyclus is, want ieder jaar evalueren we gezamenlijk hoe het loopt. Zo verbetert de samenwerking ieder jaar en komen we steeds een stap verder. Ook is het mooi dat drie hogescholen en de Technische universiteit Delft in dezelfde regio gezamenlijk optrekken. Daarnaast zijn de hogescholen tot heel veel bereid en dat zie je terug in de opbrengst. Ze organiseren inspiratiemiddagen, VOHO dagen, begeleiden leerlingen bij hun Meesterproef en leerlingen zijn altijd welkom als ze ad hoc iets nodig hebben. We gebruiken deze samenwerking dan ook graag als voorbeeld voor de samenwerking met andere hogescholen en universiteiten.”