Ready to launch 2020

Wij kijken terug op een jaar vol memorabele momenten. Van de lancering van de Technasium Competentiemonitor tot FuturoScoop waar we met de technasiumcommunity ons 3e lustrum vierden. We verwelkomden 6 scholen in het introductieprogramma om het predicaat Technasium te verwerven. Ook ging onze Raad van advies van start met daarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs.

Wist je trouwens dat in 2018-2019 ruim 2.200 technasiumleerlingen eindexamen deden, een stijging van 21,5%. Liefst 70% van de technasiumleerlingen die hun diploma behaalden en een universitaire studie kozen, koos voor een bètatechnische studie.

> Bekijk meer facts en figures van schooljaar 2018-2019

2020 belooft weer een mooi jaar te worden waarin het aantal technasiumscholen stijgt tot boven de 100. Het Technasium blijft samen met onze samenwerkingspartners, opdrachtgevers en het hoger onderwijs werken aan betekenisvol bètatechnisch onderwijs voor de meer dan 33.000 technasiumleerlingen.

We're ready to launch 2020!