Raad van advies

Stichting Technasium is sinds schooljaar 2018-2019 verrijkt met een Raad van advies. Deze Raad van advies fungeert als antenne en klankbord ter verbreding en verdieping van beleid en de ontwikkelrichting van het Technasium.

De Raad van advies vormt het adviesorgaan voor het bestuur van Stichting Technasium en representeert de context waarin technasiumscholen opereren. De leden zijn voorgedragen door de technasiumnetwerken en zijn afkomstig uit: openbaar bestuur, (hoger en primair) onderwijs en (bètatechnisch) bedrijfsleven. 

De Raad van advies en het bestuur komen 2 à 3 keer per jaar bij elkaar. In schooljaar 2019-2020 staan daarbij in ieder geval de thema's Leren voor Duurzame Ontwikkeling en de samenwerking met het hoger onderwijs op de agenda.

De Raad van advies bestaat uit de volgende leden:  

 • Dr. Peter den Boer – Voormalig lector Keuzeprocessen bij ROC West Brabant en zelfstandig onderzoeker, trainer en adviseur loopbaanleren en –gespreksvoering
 • Sjoerd Bosch  Oud-technasiumleerling, student-assistent bij de Mastertrack Architectuur TU Delft en stagiair bij Korteknie Stuhlmacher Architecten in Rotterdam
 • Prof. dr. ir. Alexandra den Heijer Hoogleraar TU Delft, faculteit Bouwkunde, afdeling Management in the Built Environment
 • Giuseppe van der Helm – Directeur Coöperatie Leren voor Morgen en voorzitter van Eurosif (European Responsible and Sustainable Investment Forum)
 • Michel de Krieger – Co-founder van trainingsbureau Toekomstmakers en docent Hogeschool Rotterdam
 • Gerardine Marechal Voormalig schoolleider van Scholengemeenschap Lelystad
 • Ir. Jelle Nauta   Docent bij de opleiding Voedinsmiddelentechnologie Hogeschool Van Hall Larenstein en coördinator VO-HO-netwerk Noord
 • Ruben Oost – Oud-technasiumleerlingen student Mechanical Engineering Universiteit Twente  
 • Peter Princen  Directeur faculteit ICT van Zuyd Hogeschool, bestuurslid Stichting Crossroads en externe deskundige voor hogescholen en universiteiten op gebied van finance en accountancy 
 • Ben Schippers   Oprichter en directeur van leerwerkbedrijf Technolab Leiden 
 • Niels Tammeling– Oud-technasiumleerling, arts-assistent en mede-oprichter van 4Green Foundation 
 • Prof. dr. ir. Arjen Wals – Hoogleraar Transformatief Leren voor Sociaal-Ecologische duurzaamheid Wageningen University & Research
 • Tjerk Zweers Oud-technasiumleerling, werktuigbouwkundige en mede-oprichter van 4Green Foundation