Predicaatverlenging voor bijna alle technasiumscholen

Voor bijna alle scholen heeft de check op de basiseisen tot een positieve uitkomst geleid en dat betekent dat zij het predicaat Technasium weer een jaar mogen voeren! De check op de basiseisen wordt gedaan aan de hand van 6 kwaliteitsthema’s. De jaarlijkse check is onderdeel van de kwaliteitssystematiek van het Technasium.

Predicaatverlenging 

Elk jaar wordt van de scholen gecheckt of ze voldoen aan de basiseisen van het Technasium. Als dit leidt tot een positieve uitkomst dan wordt het predicaat van de school weer voor een jaar verlengd. In de afgelopen periode heeft Stichting Technasium de basiseisen met de scholen doorgenomen en is gekeken naar ontwikkelkansen en goede voorbeelden. Voor bijna alle scholen heeft dit tot een positieve uitkomst geleid en dat betekent dat zij het predicaat Technasium weer een jaar mogen voeren. Met de scholen die op dit moment nog niet aan de basiseisen voldoen wordt een verbetertraject opgestart.

Kwaliteitsthema’s 

De check op de basiseisen wordt gedaan aan de hand van de volgende kwaliteitsthema’s: 

· De kwaliteit van de O&O-docent  

· De kwaliteit van de technasiumwerkplaats  

· De kwaliteit van O&O-projecten  

· De kwaliteit van het curriculum  

· De kwaliteit van de meesterproef  

· De kwaliteit van de samenwerking 

 

Naast de jaarlijkse check op de basiseisen per school voert elk technasiumnetwerk elke 4 jaar een uitgebreide visitatie uit. Dan wordt – samen met opdrachtgevers en leerlingen – naar dezelfde kwaliteitsthema’s gekeken. 

Kwaliteit 

Op elke technasiumschool mag je dezelfde kwaliteit verwachten. Die kunnen we garanderen, omdat alle scholen volgens de technasiumformule werken. De technasiumformule bestaat uit een aantal belangrijke ingrediënten die elke school heeft. De formule zorgt voor uniformiteit en herkenbaarheid, kwaliteit en actualiteit. Daar staat het predicaat Technasium voor.