StartCirculair

Circulaire economie is ondernemen en organiseren met een kringloop van grondstoffen, zonder afval en met minder energie, goed voor milieu en klimaat. StartCirculair ondersteunt organisaties (bedrijf, gemeente, school, zorginstelling, sportvereniging) met inspiratie, informatie en advies. In de vorm van inspiratiesessies en workshops. Op maat, betrokken en gericht op resultaat.

IVA Onderwijs

Het Instituut voor Arbeidsmarktvraagstukken (Universiteit van Tilburg) doet onderzoek en geeft advies op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Stichting Technasium werkt samen met IVA Onderwijs. De vraag waar we samen aan werken is: in hoeverre slagen de technasia erin om extra potentieel voor bètatechnische opleidingen aan te boren? 

B&T

B&T verantwoord veranderen helpt scholen en besturen de resultaten van hun keuzes en beleid vast te stellen en te evalueren. Ze doen dit door onderzoeken of evaluaties uit te voeren en deze samen voor te bereiden. Voor het technasium zijn ze de leading auditor bij de teams die scholen bezoeken voor het technasiumpredikaat.

ICSadviseurs

ICSadviseurs adviseert op het gebied van organisatie en huisvesting. Inmiddels beschikken zij over jarenlange ervaring met de ontwikkeling van een [T]-werkplaats. ICSadviseurs kan scholen begeleiden bij keuzes voor het ontwerp en de inrichting van een werkplaats. 

ADkwADraat en Atom

Samen met ADkwADraat en Atom ontwikkelt Stichting Technasium haar website en de online werkomgeving voor docenten. Met ingang van 2015 gebeurt dit in de open source omgeving Drupal. Op termijn wordt bekeken of ook school- en leerlinggebonden modules ontwikkeld worden.