Terugblik: VOHO-middag

19 oktober 2020

Vorige maand heeft de 7e voortgezet onderwijs hoger onderwijs-middag (VOHO-middag) online plaats gevonden via MS Teams. Op zo een middag wordt er gereflecteerd op de nauwe samenwerking tussen de technasiumscholen en het hoger onderwijs. 

Lees verder

Eindexamenleerlingen vinden expertbegeleiders via Meet the Expert

29 september 2020

Meet the Expert is een van de netwerkactiviteiten van de technasiumnetwerken Zuidoost-Nederland en Zuid-Limburg in samenwerking met Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Op dit evenement kregen de eindexamenleerlingen van een aantal technasiumscholen de kans om een begeleider te zoeken voor hun Meesterproef.

Lees verder

O&O opgenomen in Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs (RATHO)

17 september 2020

Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), het voor leerlingen meest centrale en zichtbare deel van het Technasium is sinds 1 september officieel opgenomen in de Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs (RATHO). O&O is al jaren een door het ministerie van OCW erkend profielkeuzevak.

Lees verder

Schooljaar ook voor de Technasiumacademie gestart

17 september 2020

Veel van de professionaliseringsactiviteiten die Stichting Technasium organiseert voor de technasiumscholen vinden plaats tijdens de scholingsweken van de Technasiumacademie. Dit schooljaar zijn er voor het eerst 5 scholingsweken op verschillende locaties verspreid door het land. De eerste is in Amsterdam begin oktober.

Lees verder

Technasium bereikt mijlpaal van 100 scholen

16 september 2020

Op 16 september is het predicaat Technasium uitgereikt aan de middelbare scholen De Breul, CSG Prins Maurits, Huizermaat en Ir. Lely Lyceum. Ze voldoen aan de kwaliteitseisen die door Stichting Technasium gesteld worden aan het predicaat. De 4 scholen zijn nu volwaardig partner in het landelijke technasiumnetwerk, dat de bijzondere mijlpaal van 100 scholen heeft bereikt. 

Lees verder

Docenten trappen de Bouwend Nederland Innovatieprijs online af

15 september 2020

Voor de 5e keer op rij doen technasiumleerlingen uit 4 havo en 4 vwo mee aan het project voor de Bouwend Nederland Innovatieprijs. De kick-off voor de O&O-docenten van de 39 deelnemende technasiumscholen vond geheel online plaats door middel van MS Teams.

Lees verder

Vacature Opleidingscoördinator (GESLOTEN)

11 september 2020

Deze vacature is gesloten. Het is niet meer mogelijk om te reageren. Stichting Technasium heeft een vacature voor een enthousiaste, flexibele Opleidingscoördinator, die de organisatie en administratie van de professionaliseringsactiviteiten van de Technasiumacademie voortvarend en nauwgezet oppakt. We zoeken iemand met kennis van opleiden en onderwijskundige ontwikkelingen én die een ster is in organiseren en plannen. 

Lees verder

Leerlingen ISW Hoogeland maken 3D-versie van prenten van Escher

30 juni 2020

Eschers kunst toegankelijk maken voor mensen met een visuele beperking, dat was het doel van een uniek samenwerkingsproject van technasiumschool ISW Hoogeland, Haagse Hogeschool, de stichtingen VTV en Voorall en Museum Escher in het Paleis.

Lees verder

Passie voor techniek én onderwijs - interview met technator Henri Pragt

30 juni 2020

Onlangs maakte Techniekpact een portret van technator en technasiumdocent op het Hondsrugcollege (Emmen) Henri Pragt over hoe belangrijk het is om voeling met de beroepspraktijk te houden. Waar samenwerking met het bedrijfsleven voor Technasium vanzelfsprekend is, is dat in het regulier voortgezet onderwijs een stuk minder het geval.

Lees verder

Techniekpactmonitor: Technasium realiseert hogere doorstroom naar bètatechnisch vervolgonderwijs

26 juni 2020

Het Technasium realiseert een hogere doorstroom naar bètatechnisch hoger onderwijs dan het reguliere onderwijs, dat blijkt uit de Techniekpactmonitor. 75% van de technasiumleerlingen kiest voor een bètatechnische studie tegenover 55% van de reguliere leerlingen met een natuur-profiel.

Lees verder

Pagina's