Technasiumleerlingen helpen eigen school bij coronaproof onderwijs

18 november 2020

Naar aanleiding van de persconferentie in mei waarbij premier Mark Rutte zich expliciet richtte tot jongeren, is het O&O-project ‘Coronaproof voortgezet onderwijs’ ontstaan. De leerlingen bedenken tijdens het project een oplossing voor het (voortgezet-)onderwijs met de corona maatregelen.

Lees verder

Predicaatverlenging voor bijna alle technasiumscholen

18 november 2020

Voor bijna alle scholen heeft de check op de basiseisen tot een positieve uitkomst geleid en dat betekent dat zij het predicaat Technasium weer een jaar mogen voeren! De check op de basiseisen wordt gedaan aan de hand van 6 kwaliteitsthema’s. De jaarlijkse check is onderdeel van de kwaliteitssystematiek van het Technasium.

Lees verder

Technasiumleerlingen gehuldigd met ScienceMakers Award

5 november 2020

De hele maand november vindt de online campagne Science MakersLAB plaats om jongeren die afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van wetenschap, technologie en maken een extra blijk van waardering te geven. Onder hen ook de winnende leerlingenteams van de landelijke wedstrijden die het Technasium met verschillende opdrachtgevers organiseert: Technasium Top Award met Platform WOW, Viruskenner met Cirion Foundation en Bouwend Nederland Innovatieprijs.   

Lees verder

Vacature Netwerkregisseur voor Groningen, Friesland en Drenthe

29 oktober 2020

Stichting Technasium is op zoek naar een regisseur technasiumnetwerken (m/v, 0,8 FTE) voor de drie netwerken van technasiumscholen in het Noorden van het land. Een actieve verbinder met een groot zelfsturend vermogen en oog voor kwaliteit.

Lees verder

Onderzoek UT: O&O heeft substantieel effect op bètatechnische studiekeuze

26 oktober 2020

Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) blijkt substantieel bij te dragen aan de keuze voor een universitaire bètatechnische studie, meer dan het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT). Bovendien kiezen meisjes die examen doen in O&O vaker voor een ingenieursopleiding. Zo laat recent onderzoek van Universiteit Twente zien. In een interview met Stichting Technasium vertelt Alie Blume, een van de onderzoekers van UT, meer over de resultaten.

Lees verder

Terugblik: VOHO-middag

19 oktober 2020

Vorige maand heeft de 7e voortgezet onderwijs hoger onderwijs-middag (VOHO-middag) online plaats gevonden via MS Teams. Op zo een middag wordt er gereflecteerd op de nauwe samenwerking tussen de technasiumscholen en het hoger onderwijs. 

Lees verder

Eindexamenleerlingen vinden expertbegeleiders via Meet the Expert

29 september 2020

Meet the Expert is een van de netwerkactiviteiten van de technasiumnetwerken Zuidoost-Nederland en Zuid-Limburg in samenwerking met Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Op dit evenement kregen de eindexamenleerlingen van een aantal technasiumscholen de kans om een begeleider te zoeken voor hun Meesterproef.

Lees verder

O&O opgenomen in Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs (RATHO)

17 september 2020

Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), het voor leerlingen meest centrale en zichtbare deel van het Technasium is sinds 1 september officieel opgenomen in de Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs (RATHO). O&O is al jaren een door het ministerie van OCW erkend profielkeuzevak.

Lees verder

Schooljaar ook voor de Technasiumacademie gestart

17 september 2020

Veel van de professionaliseringsactiviteiten die Stichting Technasium organiseert voor de technasiumscholen vinden plaats tijdens de scholingsweken van de Technasiumacademie. Dit schooljaar zijn er voor het eerst 5 scholingsweken op verschillende locaties verspreid door het land. De eerste is in Amsterdam begin oktober.

Lees verder

Technasium bereikt mijlpaal van 100 scholen

16 september 2020

Op 16 september is het predicaat Technasium uitgereikt aan de middelbare scholen De Breul, CSG Prins Maurits, Huizermaat en Ir. Lely Lyceum. Ze voldoen aan de kwaliteitseisen die door Stichting Technasium gesteld worden aan het predicaat. De 4 scholen zijn nu volwaardig partner in het landelijke technasiumnetwerk, dat de bijzondere mijlpaal van 100 scholen heeft bereikt. 

Lees verder

Pagina's