Lodewijk College, Terneuzen

Op het Lodewijk College kiezen leerlingen direct bij aanmelding in klas 1 voor het technasium. Het technasium wordt aangeboden voor havo, atheneum en gymnasium.
 
Kunnen we het Lodewijk College in het kort beschrijven? Dat kan!

Stedelijke scholengemeenschap is een school voor openbaar onderwijs.

We mogen lesgeven aan 1100 leerlingen in de leeftijd 11 tot 21 jaar. Zij zijn verdeeld over atheneum, gymnasium, vmbo tl, havo, vmbo kaderberoeps , lwoo/lwt, vmbo basiskader en vht. 

De meeste leerlingen komen natuurlijk uit Terneuzen en Axel maar Sas van Gent, Hoek en Philippine scoren ook hoog in aantal. Ondanks dat ze in stad of regio wonen hebben ze 27 verschillende nationaliteiten; van België tot Congo en van Thailand en Rusland tot Mexico.

Onze leerlingen geven de school een 7,5 als cijfer waarmee we hoger scoren dan het landelijk gemiddeld. Ouders geven ons in het laatste tevredenheidsonderzoek een ruime 7. En daarmee zijn we heel blij maar geeft het nog wel ruimte voor verbetering.

We hebben negen beroepsgerichte lokalen, negen algemene techniek en kunstlokalen en 5 practicumlokalen. 

De leerlingen maken bij de lessen gebruik van Ipads en alle docenten hebben een Ipad waarmee ze hun lessen voorbereiden. 

Voor onze leerlingen in het vmbo hebben we contacten met 380 stagebedrijven en 120 andere bedrijven en organisaties.

Ons managementteam bestaat uit 10 personen, er zijn 189 docenten en medewerkers voor de ondersteunende diensten. Daarnaast maken we ook dankbaar gebruik van mensen van buiten die zich inzetten voor de extra begeleiding van leerlingen. Er zijn ook een groep mensen als vrijwilliger actief voor onze school en er lopen studenten van de opleidingen HZ, PABO en Fontys Hogeschool stage.