Raayland College, Venray

Het Raayland College in Venray is sinds 2009 een technasiumschool. Alle leerlingen van de brugklas havo/vwo nemen deel aan een oriëntatieprogramma van het technasium. Hierbij voeren de leerlingen twee O&O-projecten uit. Hierna kunnen de leerlingen kiezen of ze in het tweede en derde jaar verder gaan met het vak O&O. Vanaf klas 4 kunnen havo/vwo-leerlingen het vak kiezen als eindexamenvak. 
 
Het Raayland College heeft een eigen convenant (2019) met Gemeente Venray, wie hen van projectopdrachten voorziet.