Mondial College, Lindenholt, Nijmegen

Op de locatie Lindenholt te Nijmegen kunnen leerlingen met een havo- of atheneumadvies vanaf leerjaar 1 kiezen voor de technasium-opleiding.