Mondial College, Leuvensbroek, Nijmegen

In schooljaar 2009-2010 is het Mondial College Leuvensbroek gestart met het aanbieden van de technasiumopleiding voor havo- en vwoleerlingen. Bij het Mondial College kies je of je het technasium wilt doen voor de brugperiode van twee jaar. Na de tweede en derde klas kan je opnieuw kiezen voor het technasium. Ook leerlingen vanuit het College of Engineering (vmbo) kunnen doorstromen naar het technasium in havo4.
 
In 2019 heeft het Mondial College het predicaat excellent gekregen op het vwo in het onderdeel coachen van beta-talent.