ROER College Schöndeln, Roermond

Op het ROER College Schöndeln in Roermond maken alle leerlingen uit de brugklas kennis met de twee profileringen van de school: Bèta en Cultuur. Lyceum Schöndeln is zowel Technasium als CultuurProfielSchool.
Vanaf klas 2 kunnen de leerlingen kiezen voor het Technasium of voor de CultuurStroom, een voor Nederland uniek vak met alle facetten van Cultuur.  
Kiezen voor Technasium betekent in het tweede leerjaar vooral kennismaken met de ontwerpcyclus met bijbehorende vaardigheden, competenties en projecten. en in het derde leerjaar ligt de nadruk op projecten waarbij de kennis gemaakt wordt met alle vaardigheden en competenties passend bij de onderzoekscyclus.