ISW Hoogeland, Naaldwijk

Op ISW Hoogeland in Naaldwijk is het technasium een van de stromen waarvoor leerlingen in klas 1 kunnen kiezen op niveau havo en vwo.