Christelijk Lyceum Delft, Delft

Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst
Het Christelijk Lyceum in Delft biedt in het eerste jaar een oriëntatie aan voor leerlingen van de havo- en vwo-brugklassen. Vanwege beperkte capaciteit is inschrijven voor de klassen noodzakelijk en het bijwonen van voorlichting geeft voorang. Vanaf klas 2 kan een leerling kiezen voor het technasium. In de bovenbouw kun je Technasium blijven volgen indien je het profiel natuur en gezondheid of natuur en techniek kiest.