Johannes Fontanus College, Barneveld

Op het Johannes Fontanus College in Barneveld krijgen de leerlingen van de havo-vwo brugklassen een oriëntatie op het technasium. Vanaf leerjaar 2 kan een leerling kiezen voor het technasium. https://www.jfc.nl/Onderwijs/Technasium