Cals College, Nieuwegein

Op het Cals College in Nieuwegein oriënteren alle leerlingen van de brugklassen havo-vwo zich op het technasium. Vanaf de tweede klas kan de leerling voor het technasium kiezen.