Keizer karel College logo

Keizer Karel College, Amstelveen

Op het Keizer Karel College in Amstelveen is het technasium al 13 jaar een aparte stroom waarvoor vwo-leerlingen in klas 1 bij inschrijving al kunnen kiezen. Jaarlijks starten 3 klassen (zo'n 90 leerlingen) en we kennen een grote doorstroom in de bovenbouw. Sinds 2013 zijn er een flink aantal leerlingen die op het Keizer Karel College hun technasium certificaat in ontvangst mogen nemen. Inmiddels hebben ook een aantal groepjes een dermate succesvol project/meesterproef gedaan dat de opdrachtgever op het eindproduct patent heeft aangevraagd. Wij werken veel samen met grote bedrijven in onze omgeving, zoals bijvoorbeeld Ballast Nedam, KLM, Schiphol, Waternet en natuurlijk de gemeente Amstelveen. Ons doel is dat de leerling van het technasium af komt en naar de universiteit gaat met extra bèta technische kennis en een voorsprong op het gebied van samenwerken en het organiseren van projecten.
 
Technatoren: Jacob de Jongh, Bas Higler en Sietske Roos
 
Op de website van de school en de facebookpagina van ons technasium kunt u veel meer actuele informatie lezen.