Keizer Karel College, Amstelveen

Op het Keizer Karel College in Amstelveen is het technasium al 12 jaar een aparte stroom waarvoor vwo-leerlingen in klas 1 bij inschrijving al kunnen kiezen. Jaarlijks starten 3 klassen (zo'n 90 leerlingen) en we kennen een grote doorstroom in de bovenbouw. Sinds 2014 zijn er een flink aantal leerlingen die op het Keizer Karel College hun technasium certificaat in ontvangst mogen nemen.
 
 Op de website van de school en de facebookpagina van ons technasium kunt u veel meer actuele informatie lezen.