Leeuwarder Lyceum, Leeuwarden

Het Leeuwarder Lyceum is een school voor havo en vwo. De school maakt deel uit van de openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Op het Leeuwarder Lyceum volgen alle leerlingen in klas 1 en 2 het vak O&O. Aan het eind van de tweede klas kiezen leerlingen of ze verder willen met O&O.