CSG Liudger, Drachten

Op de locatie Raai van CSG Liudger in Drachten krijgen alle leerlingen in de brugklas ter kennismaking twee projecten O&O aangeboden. In klas twee kunnen ze kiezen voor de technasiumstroom.