Dr. Nassau College, Assen

In Assen (locatie Quintus) kunnen alle havo- en vwo-leerlingen vanaf klas 2 voor het technasium kiezen. In de brugklas krijgen de leerlingen een oriëntatie op het technasium.