Varendonck College, Asten

Op de vestiging in Asten van het Varendonck-College maken eersteklassers vwo/havo kennis met het technasium. Vanaf het tweede jaar kunnen leerlingen in een Technasiumklas worden geplaatst. Dit is een vwo/havo klas. Per jaar worden vier projecten uitgevoerd. Ook in de bovenbouw is instroom in O&O, onder voorwaarden, mogelijk.