Praedinius gymnasium, Groningen

Op het Praedinius Gymnasium in Groningen maken alle leerlingen in klas 1 kennis met het technasium. Daarna is het een keuze. Contactpersoon is de technator mw. W. Reinalda.