CSG Bogerman, Sneek

Bij inschrijving op Bogerman in Sneek kunnen havo- en vwo-leerlingen kiezen voor een gecombineerde havo/vwo technasiumklas. Toelating vindt plaats na een selectie aan de hand van verschillende criteria.