Helen Parkhurst Daltonschool Almere

Helen Parkhurst, Almere

Helen Parkhurst mag zich vanaf schooljaar 2010-2011 officieel technasium noemen. Onze school heeft een keurmerk verworven en werkt samen met vier andere technasia in de polder aan een kwalitatief hoogstaande opleiding. Op het technasium wordt het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) gegeven, waarin allerlei projecten worden uitgevoerd met een sterke bèta-component, maar ook met veel creatieve aspecten. 

https://www.youtube.com/watch?v=brn7wiJgKLs

TECHNASIUM VOOR HAVO- EN VWO-LEERLINGEN

Het technasium op Helen Parkhurst heeft zowel havoals vwo- klassen. Met de benodigde A- of B- scores voor begrijpend lezen en rekenen in het Leerling Volg Systeem plus een bijbehorend schooladvies kunnen leerlingen zich hiervoor aanmelden. Na drie jaar O & O kun je ook in de bovenbouw dat vak kiezen en er (school)examen in doen. Dan kun je aan het einde van havo of vwo een technasiumdiploma krijgen.

WAT LEREN DE LEERLINGEN?

We hopen dat we door het technasium leerlingen enthousiast kunnen maken voor een technische of natuurwetenschappelijke vervolgopleiding. Het vak O&O is een uitstekende voorbereiding daarvoor, maar is ook heel bruikbaar als basis voor andere studierichtingen. Naast vakinhoudelijke kennis staan bij het technasium acht belangrijke vaardigheden centraal: samenwerken, plannen & organiseren, productgericht werken, inventief zijn, individueel werken, procesgericht werken, doorzetten en kennisgericht werken. Natuurlijk krijgen de leerlingen niet alleen O&O, maar ook alle normale vakken van de onderbouw.

PROJECTEN

De leerlingen werken in projecten van 8 weken aan een realistisch onderzoeks- of ontwerpproject. Zo’n projectopdracht wordt door de school samen met een echte opdrachtgever gemaakt. Bedrijven en instellingen gaan met deze manier van werken ‘open’ voor leerlingen. Ze krijgen een kijkje in de keuken van verschillende beroepen waarin veel banen beschikbaar komen in de toekomst. In een aantal projecten vindt ook samenwerking plaats met hogescholen en universiteiten.