Cals College, IJsselstein

Op het Cals College IJsselstein is het vak Onderzoek & Ontwerpen voor alle leerlingen van het havo/atheneum een oriëntatiejaar voor het Technasium. Op deze manier weet je aan het einde van het 1e leerjaar of het vak O&O bij je past. Vervolgens kan je het vak O&O kiezen in het 2e en 3e leerjaar. Op het Cals College wordt O&O ook als keuzevak aangeboden in de bovenbouw. In het examenjaar sluiten de leerlingen het vak af met de Meesterproef