Netwerk Flevoland checkt in voor reis naar kwaliteit

Onlangs checkten alle docenten, toa's, technatoren en schoolleiders van de technasia in netwerk Flevoland in op Lelystad Airport voor een gezamenlijke reis naar de nieuwe kwaliteitssystematiek.

In de voormalige vertrekhal van Schiphol in het Aviodrome kwam het netwerk bijeen om de kwaliteitsystematiek verder uit te diepen en de richting te bepalen waarop het netwerk zich de komende jaren wil ontwikkelen. Future Consult begeleidde het technasiumnetwerk bestaande uit de scholen Almere College Dronten, Scholengemeenschap Lelystad, Helen Parkhurst, Emelwerda College en RSG Slingerbos/Levant deze dag om eerst te brainstormen over het droomtechnasium van de toekomst. Daarna werd in gemende groepen het toekomstprofiel per kwaliteitsthema in 2022 geschetst. Ook is met elkaar bepaald welke stappen nu gezet moeten gaan worden om deze kwaliteit te realiseren.

Aan het einde van de dag zijn de groepen per school uiteen gegaan om een zelfevaluatie te doen van de huidige situatie en praktijkvoorbeelden en succesverhalen te benoemen. Deze zelfreflecties vormen de opmaat voor een tussenlanding (visitatie) later dit schooljaar.