excellent

Mondial College havo heeft predicaat Excellent

Het Mondial College uit Nijmegen heeft het predicaat Excellent gekregen voor haar havo-afdeling. De school kreeg dit predicaat mede op basis van de wijze waarop onderscheidend beta-onderwijs en de technasiumopleiding worden geimplementeerd. Van harte gefeliciteerd!

Een passage uit het juryrapport:

De jury heeft op het Mondial College, locatie Lindenholt, een ambitieus en betrokken team aangetroffen dat op een professionele wijze bouwt aan het excellentieprofiel van de school. De afdeling havo kan concreet en specifiek benoemen op welk gebied zij excellent is. Zij is onderscheidend met het kwalitatief hoogstaand technasium en met het innovatieve leergebied science in de onderbouw. Deze twee diepteprofielen worden gedragen door gepassioneerde teams van geschoolde en gecertificeerde docenten en zij kunnen rekenen op een breed draagvlak binnen de school. Het excellentieprofiel wordt planmatig uitgevoerd en de afdeling kan haar aanpak ook aantoonbaar verantwoorden. De school is in staat het bereikte niveau van de gestelde doelen transparant zichtbaar te maken. De afdeling havo van het Mondial College ontwikkelt zich gestaag verder. De school staat niet stil, blijft ambitieus. In het schooljaar 2015/2016 is in de bovenbouw het International Business College van start gegaan na een jaar van gedegen voorbereiding. De school heeft een goede reputatie in de regio en participeert in diverse netwerken om expertise te delen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Er is sprake van in- en externe erkenning. Op het Mondial College zijn belangrijke voorwaarden aanwezig om ook op de lange termijn de kwaliteit van dit excellentieprofiel te kunnen vasthouden. Door de stevige verankering van het profiel in de organisatie van de school is het excellentieprofiel ook voldoende toekomstbestendig.