Meesterproef Show Off

Meesterproef Show Off - Technasiumnetwerk Zuid-Oost Nederland deelt kennis

Al enkele jaren werd er binnen het netwerk Zuid Oost Nederland gesproken over het bekijken van elkaars Meesterproeven om kennis te delen. Maar hoe organiseer je dat? Door het gewoon te doen! Op 12 april presenteerden tien teams van 5 havo en 6 vwo hun Meesterproeven tijdens de Meesterproef Show Off.

Over de meesterproef
Binnen het Technasium volgen leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. Daarin werken ze in teamverband voor een opdrachtgever uit de praktijk. Ze doen onderzoek of lossen met hun ontwerp uitdagende vraagstukken op. In het eindexamenjaar wordt dit vak afgesloten met de meesterproef. Leerlingen werken driekwart schooljaar lang aan een groot project, waarin ze kunnen  laten zien wat ze waard zijn en waarin de brug wordt geslagen naar het Hoger Onderwijs.

Tien Meesterproeven gepresenteerd
Op donderdag 12 april 2018 maakte het College Den Hulster plaats in hun technasiumwerkplaats om deze kennisdeling te faciliteren. In totaal presenteerden tien groepjes leerlingen uit 5 havo of 6 vwo hun eindresultaten aan de technatoren, schoolleiders en medeleerlingen. Ook was er een docent van HAS Hogeschool aanwezig om de aansluiting op het vervolgonderwijs te bekijken. De leerlingen ontvingen allemaal een certificaat van deelname en een presentje.

Netwerk Zuid Oost Nederland
De Meesterproef Show Off werd georganiseerd door de zeven technasia die samenwerken in het netwerk Zuid Oost Nederland. Dit zijn het College Den Hulster (Venlo), Het College (Weert), Philips van Horne (Weert), Mondial College (Nijmgen), Lyceum Schöndeln (Roermond), Raayland College (Venray) en het Bouwens van der Boijecollege (Panningen - voorbereidend jaar tot predicaat Technasium).

Volgend jaar weer
De kennisdeling is door iedereen als zeer interessant ervaren. Daarom organiseert het netwerk komend schooljaar in geëvalueerde en bijgestelde versie opnieuw een Meesterproef Show Off.