Meer dan 3.100 technasiumleerlingen doen mee aan Technasium Top Award

Liefst 60 technasia doen mee aan de Technasium Top Award 2018-2019. Meer dan 3.100 technasiumleerlingen van 3 havo en 3 vwo gaan de uitdaging aan om een technisch warmteplan te ontwerpen om een bestaand gebouw gasvrij te maken. De technische installatiebranche, vertegenwoordigd door OTIB, heeft met het project Van gas los een actuele en zeer uitdagende opdracht voor de leerlingen.

De Technasium Top Award is een jaarlijkse, landelijke technasiumwedstrijd waarin elk jaar een andere opdracht van een andere opdrachtgever centraal staat. Dit jaar is dat Van gas los. De leerlingen werken in teams aan de opdracht om een technisch warmteplan te ontwerpen om een bestaand gebouw gasvrij te maken.

In het project kruipen de leerlingen in de huid van een engineer uit de technische installatiebranche. De school kiest een specifiek, complex gebouw in de regio, bijvoorbeeld een brandweerkazerne, ziekenhuis of verzorgingshuis. De leerlingen gaan het gebouw in kaart brengen. Hoe is het nu met de energievoorziening, wat gebeurt er in het pand, hoe vaak mag het te warm of te koud zijn? Vervolgens verdiepen de leerlingen zich in alternatieve technieken om gebouwen te verwarmen.

Op basis van de verzamelde informatie en de eigenschappen van het gebouw stellen de teams een technisch ontwerp en advies voor een duurzaam hybride warmteplan op. Warmtebehoefte, productie en opslag van overschotten zijn daarbij op elkaar afgestemd, zodat het gebouw zonder gas verwarmd kan worden.

Op 12 november komen de docenten die de leerlingteams begeleiden bij elkaar voor een gezamenlijke kick-off. En daarna gaan de technasiumleerlingen in teams op school 8 weken lang met de opdracht aan de slag. Ze krijgen daarbij ondersteuning van een expert uit de installatiebranche.

Ieder technasium vaardigt een team af naar de landelijke finale op 16 mei. Op de finaledag pitchen de teams hun warmteplan aan een deskundige jury. De jury kijkt naar de meest innovatieve en inhoudelijk goede ideeën, maar ook naar de presentatie en de wijze waarop de groep als team opereert.