Marc Mittelmeijer

Marc Mittelmeijer nieuwe bestuursvoorzitter Stichting Technasium

Per 1 november 2017 wordt Marc Mittelmeijer benoemd als voorzitter van het bestuur van Stichting Technasium. Hij volgt Tini Hooymans op, die deze positie sinds 1 oktober 2015 heeft vervuld. 

Marc Mittelmeijer heeft zowel qua opleiding als werkervaring een veelzijdige achtergrond. Hij voltooide een studie Wiskunde en Informatica, daarna Strategie en Organisatie en volgde diverse postuniversitaire opleidingen. Hij was langere tijd werkzaam bij Fontys Hogeschool, onder meer als directeur van de Hogeschool Financieel Management. Gedurende zijn loopbaan kwam Marc meerdere keren in contact met het technasiumonderwijs. Zo is hij voorzitter geweest van het College van Bestuur van de Gelderse Onderwijs Groep Quadraam, een stichting van dertien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Arnhem/Duiven, waaronder ook een technasium, het Candea College in Duiven. Sinds september dit jaar is Marc de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting PCOU/Willibrord in Utrecht. Daar vallen in totaal 39 scholen onder inclusief twee technasia, het Niftarlake College in Maarssen en het Gerrit Rietveld College in Utrecht.

Ria Sluiter, directeur van Stichting Technasium, is verheugd over de benoeming van Marc als nieuwe bestuursvoorzitter en verwacht samen met hem de interactie met de maatschappelijke omgeving van het technasiumonderwijs een extra stimulans te gaan geven. Ook Marc zelf kijkt uit naar de bijdrage die hij als bestuursvoorzitter kan leveren aan de ontwikkeling van het technasiumonderwijs: “Ik zie het grote belang van onderwijs dat leerlingen prikkelt en stimuleert een meer onderzoekende houding aan te nemen. Via het technasium worden leerlingen daartoe uitgedaagd en dat heb ik als zeer motiverend voor leerlingen gezien. Komende jaren wil ik dat graag gezamenlijk verder uitbouwen en zorgen dat we daarnaast impulsen geven voor de doorstroom naar vervolgonderwijs en bedrijfsleven, via meer aandacht voor onderzoekend leren in een technologisch gedreven samenleving. Samenwerking met mbo, hoger onderwijs en bedrijfsleven is daarvoor noodzakelijk en wenselijk. Daar ga ik me voor inzetten.”

Het bestuur van de stichting bestaat vanaf november uit vijf leden: Marc Mittelmeijer, Hergen Datema, Tjalling Schwartzenberg, Femke Geijsel en Hanno van Keulen.