Convenant Stichting Technasium Zuyd Hogeschool

Limburgse technasia en Zuyd Hogeschool werken samen aan betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs

Vier Limburgse technasia gaan samen met Zuyd Hogeschool werken aan een betere aansluiting op het bètatechnisch vervolgonderwijs in de regio. Maandag 23 oktober werd deze samenwerking officieel bekrachtigd door het ondertekenen van een convenant met een looptijd van drie jaar. Hiermee stimuleren beide partijen de brede ontwikkeling van bètatalenten in Limburg. De deelnemende technasia zijn vooralsnog het Bernardinuscollege uit Heerlen, Sophianum uit Gulpen, Graaf Huyn College uit Geleen en Lyceum Schőndeln uit Roermond.

Het samenwerkingsverband sluit aan op de toenemende vraag naar hooggekwalificeerd, bètatechnisch talent in Limburg, onder meer op de Brightlandscampussen en bij bedrijven en zorginstellingen. De samenwerking wordt zo breed mogelijk ingestoken en heeft onder meer betrekking op begeleiding van opdrachten van technasiumleerlingen vanuit Zuyd Hogeschool. Het gaat hierbij om de meesterproef, de afsluitende opdracht die technasiumleerlingen uitvoeren in het examenjaar. Ook kan het thema docentprofessionalisering gezamenlijk worden opgepakt. Hieronder vallen bijvoorbeeld studiemiddagen, waar docenten van de technasia en Zuyd Hogeschool kennis en expertise uitwisselen. Daarnaast gaan beide partijen werken aan het aanbieden van een brede studie- en beroepsoriëntatie aan de technasiumleerlingen, zodat zij gerichter en gemotiveerder een studiekeuze maken.

Verschillende faculteiten
Vanuit Zuyd zijn meerdere faculteiten betrokken bij de samenwerking: ICT, Bèta Sciences and Technology, Commercieel en Financieel Management, Management en Recht, Gezondheidszorg en Kunsten. De ondertekening van het convenant vormt de afsluiting van een gezamenlijke studiemiddag op het Business Intelligence & Smart Services Institute in Heerlen, waar de technasiumdocenten zijn meegenomen in de onderwijsvisie, het onderwijsaanbod en de organisatie van Zuyd. Op het programma stond onder meer een workshop, waarin de faculteit ICT liet zien hoe er op het hbo beoordeeld en geëvalueerd wordt.

Het convenant is ondertekend door de volgende personen: Ria Sluiter (directeur Stichting Technasium), Peter Princen (directeur faculteit ICT, namens Zuyd Hogeschool), John Reumkens (onderwijsdirecteur atheneum Bernardinuscollege), Hans Hupperetz (directeur Sophianum), Marcel Janssen (directeur Graaf Huyn College) en Rob Menting (locatiedirecteur Lyceum Schöndeln).

Over Zuyd Hogeschool
Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Bovendien werkt Zuyd ‒ over de grenzen van disciplines en organisaties heen ‒ intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services.