Leestafel

Leestafel

Publicaties

Technasium Competentiemonitor - inzicht in eigen competentieontwikkling
Artikel in Van Twaalf tot Achttien (mei 2019)
Auteur: Wilco Zwennis, Stichting Technasium 

Didactief special over Technasium
In maart 2019 is in het vakblad Didactief een special opgenomen die volledig gewijd is aan het Technasium. Deze speciale uitgave is gemaakt ter ere van het 15-jarig bestaan van Stichting Technasium. Er staan interviews en artikelen in die laten zien wat het Technasium is en waar het voor staat: levensecht, bètatechnisch projectonderwijs dat leerlingen voorbereidt op een veranderende wereld vol technologie. Bekijk de special over Technasium online.

Leren voor Duurzame Ontwikkeling - Een pedagogische opdracht voor de lerarenopleidingen en opleidingsscholen
Hoofdstuk in Katern 6 van de Kennisbasis Lerarenopleiders van VELON, de vereniging van en voor lerarenopleiders (2018).
Auteurs: Karen Laarveld, Stichting Technasium, en Stan Frijters, Aeres Hogeschool Wageningen

Leren voor Duurzame Ontwikkeling is leren voor een wereld in transitie 
Artikel in NVOX, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschapen (2018, nr. 9).
Auteurs: Karen Laarveld, Stichting Technasium, en Stan Frijters, Aeres Hogeschool Wageningen

Handreiking schoolexamen Onderzoek & Ontwerpen in de tweede fase
Uitgave van de SLO (2014)
Auteurs: Herman Schalk en Lucia Bruning

Sinds 2007 zijn alle vormvoorschriften voor de schoolexamens vervallen. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Bij dit laatste biedt SLO, op verzoek van OCW, steun in de vorm van handreikingen per vak, waarvan dit er één is. Deze handreiking voor het schoolexamen O&O wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden betreffende de organisatie van het schoolexamen. Naast het beschrijven van de wettelijke kaders bevat de handreiking niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.

Onderzoeken

Research and design in STEM education
What do students and teachers think about the connection (2019)
Tessa Vossen, Universiteit Leiden 

Invloeden op het keuzegedrag van leerlingen op het technasium
Scriptie Science Education and Communication (2018)
Laura Schäffer, Universiteit Twente

Triggering the Technicians 
The connection between secondary-school Technasium education and Industrial Design Engineering at university (2017)
Pim de Graaf, TU Delft

PortfoliO&O 
Een onderzoek naar de inzet van een portfolio als gangbare methode voor het bijhouden en inzichtelijk maken van de competentieontwikkeling van leerlingen binnen het vak Onderzoek en Ontwerpen (2017)
Ilse R.C. Maessen & Nikki A.J.M. Westervoort

Education as a way of prevention of transmission of virus infections
Experience with a multinational, secondary school education module with a focus on prevention of virus infections (2017)
Doornekamp en anderen

Techniek, (toegepaste) kunst en onderwijs, een wisselwerking 
Hoe kan toegepaste kunst het onderwijs versterken binnen het technasium? (2017)
Janiek Goudzwaard, ArtEZ Zwolle

Succesfactoren bij de invoering van het vak Onderzoek en Ontwerpen binnen het Technasium 
(2016)
Anne Leijenaar

Werkveld Green Health 
Onderzoek naar het werkveld van de opleiding Biologie, voeding en gezondheid (2015)
Anita Okma, docent CAH Vilentum

Engineering in Dutch Schools: Impact on Study Choice 
A quantitative analysis (2015)
J.T. van der Veen & A. Blume-Bos, Universiteit Twente

Het effect van technasia op de motivatie en studiekeuze van leerlingen 
De ontwikkeling van een onderzoeksinstrumentarium (KLOO uitgave nr. 102, 2013)
Irma van der Neut & Rob Vink, IVA Onderwijs

In samenwerking met 5 technasia en Stichting Technasium is een instrumentarium ontwikkeld, waarmee technasia de effecten van het Technasium in beeld kunnen brengen. Het ontwikkelde onderzoeksinstrumentarium stelt de technasia in staat om de effecten die zij bij leerlingen realiseren in beeld te brengen. Daarbij is het instrumentarium gericht op inzichtelijk maken van effecten op de motivatie van leerlingen, hun studieresultaten en de keuze voor een vervolgopleiding.

Onderzoek en publicatie zijn mede mogelijk gemaakt door Kortlopend Onderwijsonderzoek.
Gedrukte uitgave à € 10,- te bestellen via communicatie@technasium.nl.

Implementatie van technasia
Een onderzoek in het technasium netwerk Brabant-Oost (KLOO uitgave nr. 109, 2013)
Perry den Brok en Migchiel van Diggelen

Zeven jaar na de start ontstond in het netwerk Brabant-Oost behoefte aan inzicht in de implementatie en verankering van het technasium concept binnen de diverse scholen, welke overeenkomsten en verschillen er tussen scholen bestaan bij implementatie van het concept en hoe tevreden docenten zijn over de implementatie. Resultaten laten zien dat de implementatie overwegend positief verloopt, maar dat de onderwijskundige inbedding en vakinhoudelijke ontwikkeling en verdere inbedding in het schoolbrede curriculum verder vorm moet krijgen. Het onderzoek geeft aanleiding tot enkele concrete aanbevelingen.

Onderzoek en publicatie zijn mede mogelijk gemaakt door Kortlopend Onderwijsonderzoek.
Gedrukte uitgave à € 10,- te bestellen via communicatie@technasium.nl.

Boeken

Innoveren vanachter de keukentafel
Een onderzoek naar de ontwikkeling van het technasium 2003-2013 (Uitgeverij Instondo, 2014)
Auteurs: Frans de Vijlder, Dorine Bakker, Myrthe van der Blink

Dit boek vertelt het verhaal hoe het Technasium vanaf de start in 2003 in 10 jaar uitgroeide tot een heuse innovatieve beweging in het voortgezet onderwijs. Welke factoren verklaren het succes tot nu toe? En welke uitdagingen liggen er voor de komende jaren? Wat kunnen we hieruit leren over innovatieprocessen in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder? Het boek is rijk geïllustreerd, leerzaam en informatief voor iedereen die bij innovatieprocessen en het onderwijs betrokken is.

Te bestellen voor € 24,95 via communicatie@technasium.nl

Leren van professionele projecten
Over kennis in projectonderwijs (Eigen uitgave, 2014)
Auteur: Jos de Kleijn

In projectonderwijs leren leerlingen regie te voeren én resultaten te boeken. Zo zetten ze de eerste stappen op het pad om een professional te worden. In projecten werken ze voor een echte opdrachtgever aan een actueel vraagstuk. Het werken aan professionele projecten wordt voor studenten en leerlingen snel te moeilijk, als de vraagstukken niet in een leerbare vorm gegoten zijn. Hulp en ondersteuning door de docent is nodig om te leren op professionele werkwijze nieuwe kennis voor een nieuw vraagstuk te ontwikkelen.

Te bestellen voor € 24,95 via communicatie@technasium.nl

Het technasiumportfolio

Het technasiumportfolio
Een handreiking om ermee aan de slag te gaan (Eigen uitgave, 2013)
Auter: Evelien Ketelaar

Waar ben je goed in? Hoe weet je dat? Wat kunnen we vol vertrouwen aan jou overlaten en wat kunnen we beter aan iemand anders vragen? Welke rol speel je graag als je in een team werkt? De technasiumleerling die deze vragen met zelfvertrouwen beantwoordt en die antwoorden met voorbeelden uit de praktijk kracht bijzet, heeft een grote voorsprong op de leerling die bij deze vragen met de mond vol tanden staat. Het verschil tussen die twee leerlingen? Een technasiumportfolio dat de eerste leerling goed bijhoudt. Deze handreiking bevat een gestructureerd stappenplan, zodat je op school kunt beginnen met het opzetten van een leerlingportfolio. En praktisch tips en adivezen om leerlingen te motiveren om hun portfolio zorgvuldig bij te houden.

Te bestellen voor € 19,95 via communicatie@technasium.nl