Leerlingen en bedrijven komen samen tijdens Technasium netwerkbijeenkomst Brabant-Oost

Op vrijdag 2 februari vond de jaarlijkse Technasiumnetwerkbijeenkomst (TNB) Brabant-Oost plaats op de Automotive Campus in Helmond. Driehonderd leerlingen van de zes deelnemende scholen maakten op deze innovatieve en inspirerende locatie kennis met een 40-tal technische bedrijven.

Inspirerende omgeving
De netwerkbijeenkomst werd geopend door Lex Boon. Boon is directeur van de Automotive Campus, de nationale en internationale hotspot, ontmoetingsplek en vestigingslocatie op het gebied van automotive en slimme mobiliteit. De Automotive Campus in Helmond is een ontmoetingsplek waar kennis en bedrijven samen komen met als doel het bevorderen van cross-sectorale samenwerking, kennisdeling en open innovatie. Op de Campus worden slimme, veilige en duurzame mobiliteitsoplossingen voor mensen, wegen en voertuigen van vandaag en morgen gerealiseerd. Tijdens de opening benadrukte Boon het belang van de technasiumleerlingen voor het technische beroepenveld.

Op zoek naar keuzeprojecten
Na het welkomstwoord daarna verdeelden leerlingen en professionals zich over de wandelgangen en verschillende ruimtes. De ruimtes hadden allemaal hun eigen sfeer en doel.

Voor de leerlingen die het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) volgen, is de netwerkbijeenkomst een uitgelezen gelegenheid om verschillende bedrijven in één keer te ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomst konden ze bij de verschillende bedrijven op zoek naar keuzeprojecten die ze voor deze opdrachtgevers kunnen uitvoeren. Ook legden ze contacten met verschillende bedrijven waar ze later in hun carrière nog gebruik van kunnen maken.

De ijver van de leerlingen werd opgemerkt door de bedrijven. Sommige organisaties waren al snel door hun opdrachtblaadjes heen! Philips Healthcare bijvoorbeeld: “We kwamen met één opdracht naar de TNB en gingen met drie opdrachten weg. De leerlingen waren zo enthousiast!” Leerling laura licht toe: “Ik wilde iets richting technische verpleegkunde, maar niet de harde bèta kant. Na een goed gesprek is er een opdracht voor mij gecreëerd.”

Toekomst
De deelnemende bedrijven zien het nut van een dergelijke ontmoeting: voor hen biedt dit de mogelijkheid om hun bedrijf te presenteren. Door middel van diverse O&O- opdrachten kunnen zij de leerlingen kennis laten maken met de wereld van de techniek. Leerlingen kennis te laten maken met de techniek geeft hen de mogelijkheid om in een vroeg stadium nieuwe krachten aan te boren om de krapte op de markt op te vangen. Voor hen was de kennismaking op 2 februari er wellicht één met een toekomstige werknemer! Een werknemer van Eigenenergie.net bevestigt: “We hebben een pittige opdracht neergelegd over storing in zonnepanelen. We vinden het belangrijk dat dit probleem onderzocht wordt en het aantal storingen wordt gereduceerd. Daarom heb ik plek voor drie groepen van drie verschillende scholen. Ik vind het belangrijk dat de leerlingen nu al enthousiast gemaakt worden voor het beroepenveld in mijn branche.”

Bekijk hier de website van het netwerk voor meer foto’s.

Lees hier meer over het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O).