Kandidaat-technasiumscholen

6 scholen volgen in schooljaar 2019-2020 samen het introductieprogramma om Technasium te worden. Zij hebben, tot zij het predicaat Technasium toegekend krijgen, de status van kandidaat-technasiumschool.

De Breul (Zeist), Purmerendse ScholenGroep (Purmerend), CSG Prins Maurits (Middelharnis), Huizermaat (Huizen), Ir. Lely Lyceum (Amsterdam) en Veurs Lyceum (Leidschendam) hebben de ambitie om aan te sluiten bij het landelijke netwerk van de 96 bestaande technasiumscholen.

Het predicaat Technasium 

De zes kandidaat-technasia doorlopen in schooljaar 2019-2020 het introductieprogramma, dat erop is gericht om het Technasium binnen de school op te zetten en vorm te geven. Als het kandidaat-technasium het traject succesvol afrondt en voldoet aan de kwaliteitseisen dan verkrijgt de school het predicaat Technasium van Stichting Technasium. In het schooljaar 2020-2021 kunnen leerlingen in de brugklas vervolgens kiezen voor het Technasium op de betreffende school. 

Landelijk dekkend netwerk 

De kandidaat-technasiumscholen zijn uitgekozen door de bestaande technasiumscholen en Stichting Technasium, omdat ze een heldere visie op bètatechnisch onderwijs hebben. Ze hebben laten zien over de potentie en ambitie te beschikken om een volwaardig Technasium te worden. Na verwerving van het predicaat zijn de nieuwe technasiumscholen een waardevolle toevoeging voor het landelijktechnasiumnetwerk. 

Op dit moment zijn er 96 (locaties van) middelbare scholen met het predicaat Technasium. Zij werken samen in 18 regionale netwerken. Een kandidaat-technasium sluit in de loop van het introductieprogramma aan bij een bestaand technasiumnetwerk in de eigen regio. In een netwerk werken meerdere technasiumscholen gezamenlijk aan de ontwikkeling en kwaliteit van hun technasiumonderwijs. Ze worden daarin begeleid door een netwerkregisseur van Stichting Technasium.   

Status

De 6 kandidaat-technasiumscholen die in 2019-2020 het introductieprogramma volgen, zijn:

  • De Breul (Zeist) 
  • CSG Prins Maurits (Middelharnis) 
  • Huizermaat (Huizen) 
  • Ir. Lely Lyceum (Amsterdam) 
  • Purmerendse ScholenGroep (Purmerend)  
  • Veurs Lyceum (Leidschendam)  

Technasium is een beschermd merk, dat door Stichting Technasium is geregistreerd. Het merk Technasium mag pas gevoerd worden als het predicaat Technasium is verleend aan de school door het bestuur van Stichting Technasium.

Een kandidaat-technasium is een school die is toegelaten tot het introductieprogramma. Het introductieprogramma beslaat een schooljaar en heeft tot doel om het predicaat Technasium te verwerven. Als een kandidaat-technasium een deugdelijk implementatieplan overlegt en Stichting Technasium is positief over dat de school aan de kwaliteitseisen zal gaan voldoen, dan ontvangt de school bericht met betrekking tot het voornemen om het predicaat te verlenen. De Breul, CSG Prins Maurits, Huizermaat en Ir. Lely Lyceum hebben in december 2019 groen licht gekregen. En deze 4 scholen mogen het merk Technasium alvast voeren in interne en externe communicatie, zodat het kandidaat-technasium kan starten met het werven van leerlingen voor de Technasium brugklas voor het daaropvolgende schooljaar (2020-2021).

Voor het Veurs Lyceum en de Purmerendse ScholenGroep geldt dat leerlingen vanaf schooljaar 2021-2022 kunnen kiezen voor het Technasium, mits het predicaat wordt verleend.

Het inschrijven van leerlingen voor technasiumonderwijs door de kandidaat-technasiumscholen is de verantwoordelijkheid van de betreffende school. Als de kandidaat-technasiumschool aan het eind van het introductiejaar niet aan de kwaliteitseisen voldoet van Stichting Technasium en het predicaat niet verwerft dan kunnen leerlingen op die school in schooljaar 2020-2021 ook niet starten met technasiumonderwijs.