jaarverslag1617

Jaarverslag 2016-2017

Gezamenlijk op weg

​Het schooljaar 2016-2017 vormde de start van een grote transitie waarin we het eigenaarschap van de technasiumformule bij de scholen zelf verstevigen. Steeds meer technasia bieden een volledige, doorlopende leerlijn aan van de eerste klas tot en met het examen op havo en vwo. En op steeds meer technasia is een moderne werkplaats gecreëerd, die het visitekaartje van het technasium vormt. Creativiteit en inventiviteit zijn bij leerlingen en docenten aangewakkerd en het technasiumonderwijs vormt meer en meer een onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en van de ontwikkeling van de school.

Technasia merkbaar, voelbaar en voorbeeldig voor andere afdelingen en profielen
Sterke scholen maken de kwaliteit van hun technasium zichtbaar voor ouders en leerlingen en voor hun partners in het bedrijfsleven en vervolgonderwijs. Die scholen willen niet alleen een technasium binnen hun havo- en vwo-afdeling hebben, ze willen de energie en uitstraling van een technasium merkbaar, voelbaar en voorbeeldig laten zijn voor andere afdelingen en profielen.

We versterken de technasiumgemeenschap
De komst van een nieuwe directeur en nieuwe voorzitter en lid van het bestuur dragen er dit schooljaar aan bij dat we meer en steviger inzetten op het versterken van de technasium-gemeenschap. Met het strategisch plan 2017-2021 zijn we klaar voor de toekomst. Door de modulaire vorm van dit strategisch plan blijft de inhoud ervan ook de komende jaren eigendom van de netwerken van technasia.

Ons netwerk groeit
Sinds de oprichting in 2003 is het landelijk technasiumnetwerk gegroeid tot maar liefst 18 regionale netwerken en 92 scholen in het schooljaar 2016-2017. En vanaf volgend schooljaar komen er voor het eerst weer 2 nieuwe scholen bij.

We blijven de kwaliteit van het technasiumonderwijs verhogen
Onze gezamenlijke inspanningen blijven erop gericht om de kwaliteit van het technasiumonderwijs te verhogen en zo technasiumleerlingen nog beter voor te bereiden op een (bètatechnische) vervolgopleiding en van hen kritische wereldburgers te maken. We doen dat vanuit een de technasiumgemeenschap met zijn allen.

Jaarverslag 2016 - 2017
In ons complete Jaarverslag leest u wat we het afgelopen schooljaar bereikten met daarbij uiteraard de bijbehorende (financiële) cijfers. Deze informatie wisselen we af met mooie verhalen uit de praktijk.

Lees de samenvatting
Lees ons complete Jaarverslag

Marc Mittelmeijer
Voorzitter Stichting Technasium