Jaarverslag Stichting Technasium

Jaarverslag 2015-2016

Voorwoord - Investeren in samenwerking

Ook het afgelopen schooljaar hebben we samen hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het technasium. Het woord ‘samen’ gebruik ik niet voor niets, want we kunnen het niet alleen. De samenwerking met hoger onderwijs, bedrijven en andere strategische partners is onmisbaar voor ons onderwijs en daarmee voor onze leerlingen. We kunnen van elkaar leren en elkaar versterken. Een van de manieren om die samenwerking handen en voeten te geven, is het afsluiten van convenanten. Dat is in het schooljaar 2015-2016 regelmatig gebeurd, zoals in dit jaarverslag valt te lezen. Er zijn convenanten met Van Hall Larenstein, Windesheim en CAH Vilentum ondertekend. Iets dat ik van harte toejuich. Maar samenwerking kan ook op een andere manier vorm krijgen. Zo organiseerden we afgelopen schooljaar voor het eerst de Innovatieprijs samen met Bouwend Nederland. Mijn wens is om dit soort initiatieven de komende jaren te blijven ontplooien en verder uit te bouwen. Want samen kom je nou eenmaal verder dan alleen. 

Dr. Tini Hooymans,
Voorzitter bestuur Stichting Technasium

Lees het jaarverslag

Archief

- Jaarverslag 2014-2015 
Jaarverslag 2013-2014
Jaarverslag 2012-2013
Jaarverslag 2011-2012
Jaarverslag 2010-2011