Technasium jaarverslag

Jaarverslag 2014-2015

Voorwoord - Stip aan de horizon

De samenleving schreeuwt nog steeds om bètatechnisch talent. Technasiumleerlingen die hun studie voortzetten in het bètatechnische vervolgonderwijs wacht een mooie toekomst met veel maatschappelijke relevantie.

Eigenlijk zijn we ten onrechte te bescheiden over de resultaten die we met elkaar behalen. Het technasium is een opvallende onderwijsvernieuwing van binnenuit zonder precedent. Er zit een infrastructuur en kwaliteitsborging achter waar scholen zich graag mee onderscheiden. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt met dit fantastische concept. We komen nu in een nieuwe fase en zijn de kinderschoenen inmiddels allang ontgroeid. De komende tijd gaan we dan ook verder met de doorontwikkeling van het technasium. Hierbij krijgen niet alleen bestendigen en uitbouwen maar ook vernieuwing, innovatie en brede samenwerking een plek. Kwaliteit is en blijft hierbij het allerbelangrijkste uitgangspunt. Mijn stip aan de horizon is een nationaal technasiumnetwerk dat in alle opzichten als een kennisnetwerk fungeert, waar best practices worden uitgewisseld, waarin leerlingen én docenten zich continu ontwikkelen en waarvan het curriculum een kwaliteitskenmerk is dat telt in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Laten we daar met zijn allen naartoe werken.

Dr. Tini Hooymans,
Voorzitter bestuur Stichting Technasium

Lees het jaarverslag

Wilt u een gedrukt exemplaar? Dit kan. Stuur een mail naar communicatie@technasium.nl.

Archief

Jaarverslag 2013-2014
Jaarverslag 2012-2013
Jaarverslag 2011-2012
Jaarverslag 2010-2011