Jaarlijkse inspiratiemiddag voor keuzeprojecten en meesterproef

Woensdag 14 februari verzamelden 100 havo-leerlingen van het Technasium zich op de HvA voor de jaarlijkse inspiratiemiddag voor de keuzeprojecten en meesterproef.

De middag wordt georganiseerd als onderdeel van de uitwerking van het convenant dat we met de HvA domein Techniek hebben afgesloten. De middag is een orientatie op vervolgstudies, kennismaken met de HvA maar ook een informatiemiddag over wat keuzeprojecten en meesterproeven zijn. Na een algemene introductie luisterden de leerlingen naar presentaties van oud technasium leerlingen die inmiddels studeren. Of hun ervaringen met de meesterproef, met tips en adviezen om niet in dezelfde valkuilen te stappen als zij. En over projecten die ze nu uitvoeren op de HvA, de overeenkomsten en verschillen en de  meerwaarde van het volgen van een technasiumopleiding voor hun vervolgopleiding.

Na een rondleiding door de werkplaats van de HvA, waar de leerlingen ook gebruik van kunnen maken, gingen de leerling vol met informatie terug naar school om vol energie aan de slag te gaan met hun eerste keuzeprojecten.