Samenwerking technasium IVN

IVN opdrachtgever voor het technasium

Technasiumprojecten zonder duurzaam karakter? In deze tijd is het haast ondenkbaar dat leerlingen nog ontwerpen en onderzoeken zonder een duurzame bril op. Een bril die het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) al jaren op heeft. Daar waar IVN in het verleden vooral bekend stond als een natuurorganisatie heeft het zich ontwikkeld tot een strategische partner in de driehoek overheid, bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van duurzaamheid. De driehoek waar de technasia ook erg actief in zijn. Niet verwonderlijk dus, dat de samenwerking tussen IVN en technasia steeds intensiever en structureler wordt. Een samenwerking met als voortrekker de provincie Flevoland. Hoe kan het ook anders, de meest vruchtbare provincie van Nederland.

Door Anna Bilker (senior projectleider IVN Flevoland), Koen Baart (junior projectleider IVN Noord Holland - Utrecht) en Wilco Zwennis (netwerkcoach Stichting Technasium)

Drie jaar geleden begon de samenwerking met een simpel mailtje aan een van de technatoren in Flevoland. Van het een kwam al snel het ander, en voor we het wisten was er een ondertekend convenant. De ideeën die op de website www.duurzamedinsdag.nl zijn ingediend vanuit Flevoland, vormden hiervoor de basis: de Flevolandse technasia zijn met enkele duurzame ideeën en hun indieners aan de slag gegaan binnen een O&O-project. IVN speelde hierbinnen een makelende en coördinerende rol.

Nu, drie jaar later, werken we vooral samen op de thema’s duurzame energie, verwaarding van reststromen en circulaire economie. Daarnaast is IVN voor technatoren een meesterproefloket, en verwijzen we voor vragen van docenten en leerlingen door naar contacten uit het provinciale netwerk. Vragen over bijvoorbeeld eetbare insecten, de bouw van een zeilfiets of over bodemuitputting.

De samenwerking kon zich juist in deze provincie zo goed ontwikkelen, omdat duurzaamheidsthema’s zoals energie en reststromen voor de Provincie Flevoland belangrijke thema’s zijn. Ook thema’s als human capital, arbeidsmarktcommunicatie en het behoud van talent voor de provincie zijn hot items. Vandaar dat de Provincie Flevoland de samenwerking tussen IVN Flevoland en de technasia op verschillende manieren stimuleert. Met subsidie, maar bijvoorbeeld ook met het beschikbaar stellen van het Provinciehuis voor symposia.

IVN technasium

Olie in het krakende tandrad

IVN staat midden in de samenleving. De organisatie weet welke vraagstukken er liggen bij het bedrijfsleven, is actief betrokken bij de uitvoering van provinciale beleidsplannen en is inmiddels ambassadeur van de technasia. Daar waar in het verleden de driehoek overheid, bedrijfsleven, onderwijs een krakend tandrad was, zorgt IVN voor voldoende olie om de samenwerking beter te laten draaien. IVN organiseert ondernemersbijeenkomsten waarin bedrijfsleven, HO en technasia een platform krijgen zichzelf te presenteren en elkaar te ontmoeten op belangrijke thema’s die de provincies voor de toekomst hebben. Technasia werken dus niet alleen samen met een opdrachtgever, maar zijn tevens verzekerd van steun en interesse van provincies en gemeenten. Hiermee worden projecten voor scholieren nog echter en relevanter, wat meewerkt aan de motivatie van leerlingen.

We zetten in op een structurele samenwerking die verder gaat dan het opzetten van ad hoc projecten. Door meerjarig samen te werken, kun je samen immers iets opbouwen en iets bereiken op thema’s die voor alle partijen belangrijk zijn. Daarom kijkt IVN in de samenwerking met de technasia ook verder dan de O&O-opdrachten alleen. We zetten sterk in op netwerkopbouw, ruchtbaarheid en community-vorming op de genoemde thema’s. Door samen te werken met meerdere technasiumscholen tegelijk aan hetzelfde thema, word je ook interessanter voor andere partijen zoals overheden en duurzame ondernemers. Die leren door deel te nemen aan één thematisch project ook van elkaar en van elkaars vraagstukken. En de technasia zelf leren ook van elkaar. Dit samenbrengen, makelen, koppelen, faciliteren en communiceren, zien we zelf als de belangrijkste rol voor IVN in deze samenwerking.

Op dit moment wordt het Jongeren Adviesbureau uitgebreid, waarin jongeren in de positie komen van junior adviseur voor duurzame vraagstukken van bedrijven, overheden en organisaties. Dit sluit natuurlijk prachtig aan op de wijze van werken van een technasium! Vandaar dat wij graag willen samenwerken met de technasiumnetwerken in andere provincies.

Uiteraard gaan we verder op de ingeslagen weg. Een nieuw convenant tussen IVN Flevoland en het Flevolands Technasium Netwerk is dan ook onderweg. En een beetje pionieren hoort natuurlijk ook bij Flevoland: we zien graag dat het ‘Flevolands model’ tussen IVN en technasiumnetwerken in andere provincies vervolg krijgt!

Scholier zoekt waarde: wortelschraapsel als ondervloer en patat voor insecten

Wat gebeurt er wanneer je de creativiteit en denkkracht van scholieren uit het voortgezet onderwijs inzet om oplossingen te bedenken voor vraagstukken van Flevolandse ondernemers op het gebied van reststromen? Dan wordt er bedacht dat je van wortelschraapsel dat overblijft na de productie van babycarrots, niet alleen wortelolie en wortelalcohol kunt maken, maar ook een ondervloer voor laminaat. En blijkt uit hun onderzoek dat zowel de huiskrekel als de morioworm goed gedijen op restpartijen patat.

Technasiumscholieren uit Lelystad en Emmeloord lieten op 10 juni 2015 in het BioScience Center in Lelystad zien hoe reststromen uit de agrofood sector in de provincie beter verwaard kunnen worden. Op die middag presenteerden zij gezamenlijk hun ideeën aan een breed publiek van ondernemers en vertegenwoordigers uit onderwijs, gemeenten en de provincie Flevoland. Vervolgens gingen zij met deze partijen in gesprek over wat er volgens hen op het gebied van reststromen de komende jaren in Flevoland moet gebeuren.

De bijeenkomst was het sluitstuk van het eerste traject van het project ‘Scholier zoekt waarde – jongeren aan de slag met reststromen’, dat het afgelopen schooljaar op verschillende Flevolandse technasia heeft plaatsgevonden. Doel van dit project is om de denkkracht en de creativiteit van jongeren in te zetten voor een oplossing van knellende vraagstukken over het beter verwaarden van bedrijfsreststromen.

Dit project is een initiatief van IVN Flevoland. IVN werkt hierin samen met Wageningen UR/ACRRES, Plus-Ultra, Stichting Technasium en Technasium Netwerk Flevoland. Opdrachtgevers voor de leerlingen waren Delibugs en Marfo Food uit Lelystad en Topfresh B.V. uit Kraggenburg.

Foto: Koen Baart, IVN