Technasium: middelbare school voor ingenieurs

18 november 2016

Ontevreden met het traditionele bèta-onderwijs richtten twee Groningse docenten twaalf jaar geleden het eerste technasium op. Inmiddels telt Nederland 92 technasia, die hun vwo- en havo-leerlingen echte praktijkproblemen zelfstandig leren oplossen. Mark Fledderus en Bram van der Leest ontwerpen een hulpstuk waarmee de twee helften van een opengemaakt en gereinigd roetfilter van een dieselauto terug aan elkaar kunnen worden gelast, zodat het filter met omhulsel weer klaar is voor hergebruik. Ze doen dat in opdracht van Diesel Büchly in Harderwijk. Nee, het is geen betaalde opdracht, Mark en Bram zijn niet van een ingenieursbureau. Ze zitten nog op school, in de laatste klas van het technasium van RSG Slingerbos/Levant in Harderwijk.

"Met een paar meiden erbij, loop je nooit achter"

13 oktober 2016

Zeeland loopt fors achter op de rest van het land als het gaat om meiden die een technische studierichting kiezen. Op het Technasium van middelbare school Nehalennia in Middelburg zijn de meiden ook in de minderheid. Jammer, vindt docent Ingeborg de Jonge, want volgens haar hebben meisjes juist eigenschappen die in de technieksector van pas kunnen komen. Een van de vakken van het Technasium is Onderzoeken en Ontwerpen. De scholieren krijgen daar opdrachten uit het echte bedrijfsleven. Centraal bij het vak staan dingen als plannen, organiseren, creativiteit en communicatie. Volgens docent Ingeborg de Jonge zijn dat nou juist onderdelen van de techniek die meiden goed liggen. Een van de jongens in de klas beaamt dat. Hij werkt samen in een groepje met twee meiden en vindt dat zij vaak netter en strikter werken: "Als je met twee meiden in een groep zit loop je eigenlijk nooit achter."

Leerlingen Technasium KKC onderzoeken waterkwaliteit

21 september 2016

Afgelopen maandag zijn drie technasiumleerlingen van het Keizer Karel College begonnen met onderzoek naar de waterkwaliteit van de Amstelveense sloten. Dit project gaat in samenwerking met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, KKC en gemeente Amstelveen. De leerlingen onderzoeken hoe het staat met het waterkwaliteit. Bladafval en al het afval dat in het water terecht komt via daken, stoepen en straten heeft invloed op het waterkwaliteit. Maar ook water uit de Amstel dat uitloopt in sloten of overtollig water dat de riolering niet aankan bij hevige regenval is van invloed. De leerlingen bedenken ideeën voor verbetering hiervoor. Daarnaast beoordelen de leerlingen de uitstraling van de Amstelveense sloten en kunnen ze ideeën aanleveren om deze te verbeteren. Eind november presenteren de leerlingen hun opdrachten aan Gerard Korrel, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en BBA-wethouder Peter Bot.

Technasia zoeken opdrachten van bedrijfsleven

5 september 2016

Milieu- en kostenwinst bij de op-, en afrit van een snelweg, ontwerp van een composietbrug, hulpmiddelen om de bereklauw te laten verdwijnen, microben in beeld, drones als detective. Zomaar een greep uit projecten die door technasiumleerlingen zijn uitgevoerd. In Nederland zijn 92 middelbare scholen die een technasiumopleiding gestart zijn, een onderwijsformule voor leerlingen met interesse in bètatechnische vakken. Ieder technasium is voortdurend op zoek naar interessante, actuele bètatechnische vraagstukken uit het bedrijfsleven, overheden of zorginstellingen. Deze vraagstukken worden door de begeleidende docenten omgezet in een technasiumproject. Vervolgens gaan de leerlingen acht weken aan de slag. De opdrachtgever adviseert de docenten bij de beoordeling van het eindresultaat en wordt gevraagd bij de eindpresentatie van het project aanwezig te zijn.

Nieuw sensorproject bij technasium Dr. Nassau College Assen

4 juli 2016

Bij het Dr. Nassau College in Assen wordt op de afdeling technasium een nieuw sensorproject opgezet: Wireless Sensor Networks (WSN). Een sensornetwerk voor de bebouwde omgeving, voor metingen binnen gebouwen. Binnen dat project werken Incas3, het Dr. Nassaucollege, Sensor City en de gemeente Assen samen. De focus ligt daarbij op het in kaart brengen en bewaken van geluid, luchtkwaliteit, energie en microklimaat. Er is daarbij een rol weggelegd voor leerlingen van het Dr. Nassaucollege die het technasium volgen. Tot nu toe had Assen geen gebouw dat uitgerust is met voldoende sensoren en IT om innovatieonderzoek te doen, maar die ruimte en middelen zijn nu dus gevonden bij het Dr. Nassau College, waar woensdag een presentatie is waar wethouder Maurice Hoogeveen, Victor Stoica van Incas3 en directeur Albert Noord van het Dr. Nassaucollege een toelichting zullen geven op het project, waarvoor ook een Europese subsidie is aangevraagd.

“Bushalte van de toekomst heeft WiFi en oplaadpunt voor telefoon”

5 juli 2016

23 leerlingen van het Technasium van het Praedinius Gymnasium zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met het ontwerpen van de bushalte van de toekomst. “Ik vond het erg leuk om te doen.” “In maart kregen we de opdracht van de provincie om bushokjes te ontwerpen”, zegt docent Martijn Hoogeboom van het Gymnasium. “Onze leerlingen hebben vervolgens een onderzoek uitgevoerd hoe het huidige aanbod er uit ziet, en wat hier beter aan kan. Bij het ontwerpen hebben we ook gekeken naar de eisen van de provincie die duurzaamheid en veiligheid erg belangrijk vinden.”

Scholieren helpen astmapatiëntjes SKB Winterswijk

23 juni 2016
 
Leerlingen van het Technasium Schaersvoorde in Aalten hebben in groepen spellen ontwikkeld die astmapatiëntjes moeten helpen bij het leren begrijpen van hun aandoening. De jonge techneuten presenteren hun projecten dinsdagochtend in de centrale hal van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Het project is georganiseerd in het kader van een doelstelling van het Technasium, dat graag ziet dat havo- en vwo-leerlingen al tijdens hun schooltijd kennismaken met het werkende leven. Praktijkopdrachten, zoals deze in samenwerking met het SKB, moeten daarvoor zorgen. Kinderarts Saskia van Daalen gaf in april namens het ziekenhuis het startschot voor het project. De scholieren kregen de opdracht zich als 'multimediaspecialist van de ICT afdeling van het SKB' te verplaatsen in de belevingswereld van aan astma lijdende kinderen tussen de 6 en 16 jaar en vervolgens een informatief spel te maken waarmee zij hun aandoening beter leren begrijpen. 

Scholieren geven kleur aan azc Hoogeveen

13 juni 2016

Technasiumleerlingen van het Roelof van Echten College gaan iets doen aan de uitstraling van de recreatiezaal in de voormalige gevangenis De Grittenborgh, waarin momenteel het asielzoekerscentrum (azc) is gehuisvest. Het azc heeft de hulp ingeroepen van het Roelof van Echten College om de grote recreatiezaal aan te pakken. De leerlingen laten hun creativiteit los op de zaal, die nogal ongezellig is. Daardoor maken er relatief weinig mensen gebruik van. Aan de leerlingen de eer om met een creatief ontwerp te komen, waarbij rekening gehouden moet worden met de veiligheid en de verschillende vormen van cultuurbeleving.

Technasiasten Dingstede vallen in de prijzen

13 mei 2016

Leerlingen van het Technasium van het CSG Dingstede in Meppel zijn met hun meesterproef twee keer in de prijzen gevallen. Het team van Ingar Witte, Milan Terwisscha, Thomas Vellekoop, Bjorn Schutte en Karolijn Nonhebel is onderdeel van de eerste afstudeerlichting van het atheneum Technasium van CSG Dingstede in Meppel. Zij presenteerden afgelopen maart hun meesterproef als afsluiting van de opleiding. Het onderzoeksrapport genaamd Een luchtig onderzoek, over de luchtkwaliteit binnen de school, viel twee keer in de prijzen; de derde prijs binnen het thema Healthy Ageing van de Hanzehogeschool in Groningen en de derde prijs bij de Meesterproevenwedstrijd op de Universiteit Twente.

Leerlingen RSG de Borgen bedenken bed dat je beschermt bij brand

23 april 2016

Een bed dat je door een bijzondere kooi-constructie beschermt bij een brand. Dat idee van leerlingen van RSG de Borgen in Leek vond de brandweer zo origineel, dat ze er het Technasium-brandweerproject mee wonnen. De meeste mensen weten niet hoe snel ze moeten wegkomen als hun woning in brand staat. Met het brand-bed ben je veilig voor het vuur in je bed. De leerlingen hebben een beschermende constructie om een bed heen bedacht. 'Je bent vijf uur lang beschermd, daarna raakt de zuurstof op', zegt Bob de Brabander, een van de bedenkers. Het is een idee dat is voortgekomen is uit het zogenaamde aardbeving-bed dat in Azië ontwikkeld is.

Pagina's