Terugblik duurzaamheidssymposium in Lelystad

Het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) hield samen met de Natuur- en Milieufederatie Flevoland en technasium-netwerk Flevoland op 28 november 2014 een symposium over duurzame energie. De resultaten van het project 'Werk maken van duurzame energie' werden gepresenteerd. Het doel van dit project is de interesse in duurzame energie bij inwoners van en scholieren in Flevoland te vergroten. Eline Politiek van Tauw bv schreef een terugblik op dit geslaagde symposium.

Presentatie augmented reality op technasium Spieringshoek

Op 16 december 2014 kregen VWO-leerlingen van het Technasium Spieringshoek een introductie in augmented reality. De technologie die de echte en digitale wereld bij elkaar brengt. Volgend jaar gaan de leerlingen zelf hun eigen augmented reality-project verzinnen, voorbereiden en uitvoeren.
 

Meisjes kiezen vaker voor techniek

De Emancipatiemonitor 2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) meldt in december 2014 dat steeds meer meisjes kiezen voor bètavakken. Op de havo is dat aantal sinds 2007 gestegen van 15 naar 26 procent en in het vwo zelfs van 20 naar 38 procent. We herkennen deze percentages bij het technasium: van het totale aantal technasium-leerlingen in het schooljaar 2013-2014, is 36% een meisje.
 

Bedrijvenmarkt op Technasium Walburg College

Op het Walburg College in Zwijndrecht vond op 25 november 2014 een bedrijvenmarkt plaats. Doel was leerlingen van het Technasium en geïnteresseerde bedrijven met elkaar in contact te brengen. De komende weken solliciteren de leerlingen in groepen bij de bedrijven om de opdracht van hun keuze daadwerkelijk binnen te halen.
 

Profilering en innovatie in het onderwijs

In De Nieuwe Meso van december 2014 staat een artikel over profilering en innovatie in het onderwijs. Auteur van het artikel, Frans de Vijlder, heeft samen met Dorine Bakker en Myrthe van de Blink onderzoek gedaan naar het Technasium. Welke lessen zijn te trekken uit dit onderzoek voor bestuurders en schoolleiders die hun school willen profileren?
 

LARA Inventing jureert bij O&O-project Dr. Nassaucollege te Norg

Op het technasium werken leerlingen aan opdrachten uit het bedrijfsleven. Een van die opdrachtgevers is LARA Inventing, een uitvindersbureau. Lara de Jong heeft leerlingen van de tweede klas van het Dr. Nassaucollege te Norg gevraagd een goed product, idee of uitvinding te bedenken voor healthy ageing. Voor gezond ouder worden en langer thuis kunnen blijven wonen. Ze heeft de leerlingen op weg geholpen door ze te vertellen over aspecten die van belang zijn bij uitvinden en productontwikkeling. De leerlingen zijn hiermee aan de slag gegaan. LARA Inventing heeft de 'house searcher' tot het winnende ontwerp uitgeroepen. Een apparaat waarmee je meerdere objecten altijd weer terug kunt vinden.
 

Boekbespreking 'Innoveren vanachter de keukentafel'

In De Nieuwe Meso van september 2014 staat een boekbespreking door Pieter Leenheer van het boek 'Innoveren vanachter de keukentafel'. Dit boek vertelt het verhaal van het technasium. Van een 'idee aan de keukentafel' tot een innovatieve beweging in het voortgezet onderwijs. Geïnteresseerd in het boek? Je kunt het boek bestellen door een mailtje te sturen aan info@technasium.nl. Het boek kost EUR 24,95.

RSG Simon Vestdijk in Harlingen doet mee aan de Technasium Top Award

In de Van Wad tot Stad lazen we op 2 december 2014 in het artikel Kick-off Technasium dat ook RSG Simon Vestdijk in Harlingen dit jaar meedoet aan het Technasium Top Award. Tijdens de kick-off vertelde Ylva Poelman over klimaatsystemen die zijn gebaseerd op burchten van termieten en op gekko's die aan een plafond kunnen hangen. Ze vertelde ook over zelfreinigende verf die is geïnspireerd op lotusbladeren.

Interview met Sjoerd op scholieren.nl

Op 23 oktober 2014 verscheen het korte interview Sjoerd doet het technasium op scholieren.nl. Sjoerd zit in 4 vwo op het ISW Hoogeland in Naaldwijk. 

Opening werkplaats Lingecollege

Afgelopen oktober opende het Lingecollege in Tiel de deuren van haar technasiumwerkplaats. Oud-docent Frits Kat was aanwezig en schreef er het artikel Technasium heeft de toekomst over dat verscheen op de website van Tiel.

Pagina's