convenant inholland

Hogeschool Inholland en regionale technasia gaan intensief samenwerken

Op maandag 19 september ondertekenden Hogeschool Inholland Alkmaar en zeven regionale technasia een convenant waarin zij de intentie uitspreken de komende jaren intensief te gaan samenwerken. Het doel van de samenwerking is om meer jongeren te interesseren voor een vervolgstudie in de bètatechnische sector en om de overgang tussen voortgezet en hoger onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten.

Tijdens deze middag lieten zowel Hogeschool Inholland als de technasia zien wat hun onderwijs inhoudt, presenteerden leerlingen voorbeelden van projecten die al gedaan zijn en vond de officiële convenantondertekening plaats. Vervolgens gingen de partijen om tafel om te onderzoeken op welke wijze de samenwerking concreet zou kunnen worden vormgegeven.

Samenwerking met het hoger onderwijs is een belangrijk onderdeel van het technasiumonderwijs. Tijdens het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) werken leerlingen in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Een belangrijke rol voor het hoger onderwijs hierbinnen is het begeleiden van teams die werken aan de meesterproef, die wordt uitgevoerd in het laatste jaar van havo en vwo.

Op de foto van links naar rechts: Tini Hooymans (voorzitter bestuur Stichting Technasium), Dirk van der Bijl (directeur Inholland domein Techniek) en Rob Heijmans (voorzitter technasiumnetwerk Noord-Holland).

Foto: Sandra Mous