Hoezo formule?

Het technasiumonderwijs is vormgegeven volgens de technasiumformule. Deze formule wordt door alle scholen in Nederland met het predicaat Technasium aangehouden.

De formule

De specifieke ingrediënten van de technasiumformule zijn
  • Activerende didactiek - de technasiumdocent heeft een coachende rol
  • Samenwerking - Leerlingen werken samen in teams aan projecten. Technasiumscholen werken samen in regionale netwerken. En om een link met de (actuele) praktijk te leggen werkt het Technasium samen met echte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en met experts uit het hoger onderwijs. 
  • Onderzoek & Ontwerpen - Op het Technasium krijgen leerlingen les in het eindexamenvak Onderzoek & Ontwerpen
  • Technasiumwerkplaats - Elk Technasium heeft een technasiumwerkplaats
  • Opleiding met een moderne bèta-cultuur - Met aandacht voor competentieontwikkeling en activiteiten buiten de school zoals de Technasium Top Award

Waarom een formule?

Met een formule weet iedereen waar het Technasium voor staat. In de werkwijze het Technasium ligt de nadruk op
  • Herkenbaarheid en uniformiteit - In heel Nederland wordt op dezelfde wijze gewerkt aan het technasium. Docenten worden centraal opgeleid. Het lesmateriaal en de didactiek zijn eensluidend.
  • Kwaliteit - De kwaliteit van het onderwijs, docenten en het lesmateriaal is belangrijk. De technasiumscholen worden bij het continu verbeteren van de kwaliteit ondersteund door Stichting Technasium. 
  • Actualiteit - Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen wordt gewerkt met actuele, bètatechnische vraagstukken.

Merk

Het Technasium is een gedeponeerd merk, dat sinds 9 januari 2003 staat geregistreerd. Stichting Technasium is de eigenaar van het merk, dat een collectief merk is dat exclusief door de scholen met het predicaat Technasium gebruikt mag worden.

Kwaliteitsbewaking

Wij stellen hogen eisen aan de kwaliteit van het technasiumonderwijs. Binnen de landelijke technasiumnetwerkorganisatie werken we samen om het onderwijs te ontwikkelen en kennis te delen. We houden daarom op alle aspecten van de formule onze eigen en elkaars kwaliteit en ontwikkeling continu in de gaten. Sinds 2018 werken we met elkaar samen in een kwaliteitssystematiek. Hiermee bewaken en verantwoorden we onze formule en de kwaliteit van het technasiumonderwijs én investeren we tegelijkertijd ook in het verder (door)ontwikkelen van Technasium als innovatieve leer- en werkgemeenschap. Zo worden we een lerende netwerkorganisatie die de lens steeds scherp probeert te stellen.