Quote Dura Vermeer

Felix Kessels
Felix Kessels, HR-adviseur bij Dura Vermeer: "Het gaat ons vooral om de creativiteit van de ideeën"

“Wat kun je nu verwachten van een technasiumleerling zonder enige kennis van ons vak?", dacht ik aanvankelijk. “Maar nadat we met verschillende scholen hadden gesproken en informatie hadden ontvangen van de verschillende voorbeeldprojecten zagen we in wat de leerlingen kunnen. Iedereen in onze organisatie werd erg enthousiast over de samenwerking en al snel kregen we veel ideeën over mogelijke projecten die we konden voorleggen aan studenten.”

Dura Vermeer opdrachtgever voor het technasium

Een onderzoek naar een zo goed mogelijke doorstroom van het verkeer tijdens de verbouwing van een weg en het maken van een herontwerp voor de hellingbaan die toegang verleent tot station Veenendaal-West. Het zijn nog maar twee voorbeelden van projecten waar technasiumleerlingen aan werken en gaan werken als resultaat van de samenwerking met Dura Vermeer.

Door deze samenwerking hoopt Dura Vermeer leerlingen te interesseren voor de civiele techniek, zodat ze uiteindelijk wellicht een studie kiezen in deze richting. Felix Kessels, HR-Adviseur bij Dura Vermeer, benaderde Stichting Technasium in de zomer van 2015 om samen te werken. Hij kwam voor het eerst in aanraking met het technasium door zijn zoon. “Ik zag dat hij allerlei technische opdrachten uit de praktijk kreeg en dacht toen: daar kunnen wij bij Dura Vermeer ook wat mee.”

Kessels merkt dat de aannemerij de laatste jaren sterk veranderd is. “We zijn steeds meer een projectmanagement organisatie geworden met kennis van techniek, terwijl we voorheen vooral een uitvoerende- en productieorganisatie waren. Deze verandering maakt dat er steeds meer hoogopgeleide mensen instromen. Daarnaast zijn goed ontwikkelde competenties zoals creativiteit, samenwerken en beïnvloedingsvaardigheden net zo belangrijk als puur en alleen de inhoudelijke technische kennis.”

Project Dura Vermeer

Opdrachten uit de praktijk

Al snel ontstonden binnen het bedrijfsonderdeel Dura Vermeer Infrastructuur Oost de plannen voor een netwerkoverstijgende samenwerking. In Weert, Hengelo, Beuningen en Rosmalen, waar kantoren van Dura Vermeer Infrastructuur Oost staan, werden enthousiaste scholen en bedrijfsleiders aan elkaar gekoppeld. Diverse keuzeprojecten startten onafhankelijk van elkaar en in overleg tussen de scholen en de bedrijfsleiders van Dura Vermeer.

Het was in het begin natuurlijk best spannend. “Wat kun je nu verwachten van een technasiumleerling zonder enige kennis van ons vak?” dacht Kessels. “Maar nadat we met verschillende scholen hadden gesproken en informatie hadden ontvangen van de verschillende voorbeeldprojecten zagen we in wat de leerlingen kunnen. Iedereen in onze organisatie werd erg enthousiast over de samenwerking en al snel kregen we veel ideeën over mogelijke projecten die we konden voorleggen aan studenten.”

De opdrachten waar de leerlingen aan werken komen echt uit de praktijk. “Het zijn projecten waar we zelf ook mee bezig zijn en in sommige gevallen projecten waar we nog op gaan inschrijven. We hopen dat de leerlingen met ideeën komen waar we op kunnen voortborduren. We verwachten niet dat de resultaten technisch kloppen, het gaat ons vooral om de creativiteit van de ideeën.”

Project Dura Vermeer 

Een kleine greep uit de projecten die gestart zijn: 

•    Het maken van een herontwerp voor de hellingbaan voor mindervaliden die toegang verleent tot station Veenendaal-West. Dura Vermeer gaat in opdracht van ProRail op zo'n 50 stations in Nederland die hellingbanen aanpassen naar de nieuwe wetgeving: ze moeten minder steil worden.

•    Voor de provincie Noord-Brabant realiseert Dura Vermeer het project N279 Noord. Deze provinciale weg zal verbreed worden van 2 x 1 rijstrook naar 2 x 2 rijstroken. Om de doorstroming te bevorderen is het van belang dat alle kruisingen uitgevoerd worden zonder conflictpunten. Vaak worden ongelijkvloerse kruisingen toegepast, maar er zijn nog meer oplossingen mogelijk. Bij 's-Hertogenbosch sluit industrieterrein De Brand aan op de provinciale weg N279. Op welke wijze kun je deze kruising herinrichten, zodat in de nieuwe situatie het verkeer op de kruising niet meer stil staat en op elkaar wacht? Is het mogelijk deze oplossing te realiseren terwijl de N279 en de toegang naar industrieterrein De Brand open blijven?

•    Onderzoek naar een zo goed mogelijke doorstroom van het verkeer tijdens de verbouwing van een weg in de omgeving van Roermond. Hier ligt een druk kruispunt. Aan de leerlingen de uitdaging om hier een goede analyse van te maken en een oplossing te bedenken.

Over Dura Vermeer
Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening en levert jaarlijks honderden projecten op: van een rij woningen tot pakweg de Tweede Coentunnel. Projecten worden ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd. Samen met verscheidene partners biedt Dura Vermeer toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven.