Docent als coach

Bij Onderzoek & Ontwerpen (O&O) krijgen leerlingen veel verantwoordelijkheid. Als docent stuur je alleen aan waar nodig. Dat betekent veel op je handen zitten!

Onderwijskundige visie: docent als coach

Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen werken leerlingen samen aan een opdracht. Dat is altijd een complex en actueel vraagstuk van een bedrijf. Tijdens het werken aan een oplossing leren ze met en van elkaar. Ze organiseren hun werk zelfstandig en zijn verantwoordelijk voor het resultaat. De docent begeleidt hen daarin, op een coachende wijze. De docent stimuleert leerlingen in hun ontwikkeling en in het leveren van kwaliteit. Leerlingen passen kennis toe, bij het uitvoeren van de opdracht. De opdracht nodigt uit om eigen ideeën te ontwikkelen. Zo leren leerlingen om te werken en te denken als een onderzoeker of een ontwerper.
 

Situationeel lesgeven

Coachend lesgeven wordt door elke docent anders ervaren en is lang niet altijd makkelijk. Het model situationeel lesgeven is een leidraad die je kan helpen bij je rol als coach. Het model maakt onderscheid tussen een sturende of steunende inzet van de docent en tussen de gerichtheid op de ontwikkeling of de prestatie van de leerling. De actie die je als coach onderneemt hangt af van deze factoren.