Directie

De directie is verantwoordelijk voor de (ontwikkeling van de) technasiumformule en de dagelijkse gang van zaken van Stichting Technasium als leidinggevende van de medewerkers van het expertisecentrum en de netwerkregisseurs. De directie legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting Technasium.

Ria Sluiter

Directeur
r.sluiter@technasium.nl | 06 1500 2445