Zonnezeiler

De dromen van Recyclevalley: Van Maanlander tot zonnezeiler

Dit schooljaar werken tien teams van verschillende scholen aan het project Maanlander. Dit is een initiatief van Recyclevalley. Recyclevalley heeft een droom. Als zij een plastic zakje van de maan af kunnen halen, dan kunnen we ook al het afval op aarde opruimen. 

 

Nieuwe uitdaging - een zonnezeiler in een cubesat
Recyclevalley biedt voor 2018-2019 een nieuwe uitdaging aan in het werkgebied lucht- en ruimtevaarttechnologie. Ze vragen een zonnezeiler te ontwikkelen die past in een cubesat (nanosateliet). Twintig teams kunnen met dit vraagstuk aan de slag in hun Meesterproef.

Geen kant-en-klare opdracht
Recyclevalley biedt geen kant-en-klare opdracht. In overleg met de opdrachtgever zorgen de teams voor een goede ontwerp- of onderzoeksvraag en werken ze hun vraagstuk uit in een projectplan. Om de kwaliteit van de opdracht te bewaken is het belangrijk voor het team/ de school om extra expertise in te vliegen. Recyclevalley heeft de juiste contacten en helpt hier graag bij.

Meer weten?
Meer informatie is te vinden in dit document Zonnezeiler_poster201819.pdf