technasium_worden

Technasium worden?

Als je als school graag technasium wilt worden doorloop je vijf stappen:
  • Oriëntatie
  • Instapgesprek
  • Onderdeel van een regionaal netwerk
  • Voorbereiding
  • Predicaat

1 De oriëntatiefase

Als je erover denkt om een technasium te worden is de eerste stap om je te oriënteren op de formule van het technasium. Het is belangrijk dat daarbij zowel de schoolleiding als de docenten betrokken zijn. Wij raden je aan om tijdens de oriëntatie in elk geval de volgende stappen te zetten:
  • Organiseer een gesprek tussen de schoolleiding en docenten
  • Betrek andere scholen, hoger onderwijs of bedrijfsleven in je regio bij het proces
  • Onderzoek je eigen motieven, sterktes en zwaktes
Als de oriëntatiefase met een goed resultaat is afgerond kun je een instapgesprek bij Stichting Technasium aanvragen.

2 Het instapgesprek

De kern van het instapgesprek is de wens van jullie school om een technasium te worden. Het gesprek moet helder maken of je dit op basis van de juiste informatie en motivatie doet. Na het instapgesprek neem je definitief de beslissing over het invoeren van het technasium. Als dit positief uitvalt, meldt het bevoegd gezag van de school zich schriftelijk aan bij Stichting Technasium. Vanaf dat moment krijg je als school advies en ondersteuning van het Expertisecentrum Technasium en heb je toegang tot al het materiaal van het technasium.  

3 Een regionaal netwerk

Een voorwaarde om technasium te kunnen worden is dat je onderdeel uitmaakt van een regionaal netwerk. Zo'n netwerk bestaat uit een groep van circa vijf scholen. Je bent als school vrij om zelf een netwerk te vormen. Met een convenant tussen de scholen en Stichting Technasium wordt samenwerking tussen de partijen voor vier jaar bezegeld.

4 Voorbereiding

De invoering van het technasium vraagt de nodige voorbereiding. Je krijgt daarbij advies en ondersteuning van het expertisecentrum. De voorbereiding duurt meestal driekwart jaar tot een jaar. Daarna kun je als school het predicaat aanvragen. 

5 Predicaat

Als je het predicaat toegewezen krijgt mag je school zich officieel technasium noemen. Elk jaar wordt gecheckt of jouw school nog steeds voldoet aan de basiseisen voor een volwaardig technasium. Wanneer je school voldoet aan de basiseisen, wordt het predicaat verlengd. Wanneer je niet voldoet aan de basiseisen, dan kan je een beroep doen op begeleiding van het netwerk, de netwerkcoach en het Expertisecentrum Technasium. Bij het volgende meetmoment (na één jaar) wordt verwacht dat jouw school de basiseisen wél op orde heeft.
 
Interesse om technasium te worden? Neem contact op met Ria Sluiter, directeur Stichting Technasium.