kruip in de huid

Kruip in de huid van een engineer, ontwerp een technisch warmteplan en maak het gebouw gasvrij

De Nederlandse installatiebranche, vertegenwoordigd in OTIB, daagt duizenden derdejaars technasiumleerlingen uit tijdens de Technasium Top Award. 

Technasium Top Award

2018-2019: Van gas los

De Technasium Top Award 2018-2019 daagt technasiumleerlingen van 3 havo en 3 vwo uit om als engineer een technisch warmteplan te ontwerpen om een bestaand gebouw gasvrij te maken.

Bekijk het laatste nieuws over de Technasium Top Award

Van gas los: actueel thema

In het regeerakkoord staat dat alle bestaande bouw in 2050 gasvrij moet zijn. Een beslissing die mede is genomen door het toenemend aantal aardbevingen in het noorden van Nederland als gevolg van de gaswinning. Binnen afzienbare tijd krijgen we er dus mee te maken dat we in gebouwen constante warmte moeten kunnen garanderen zonder dat we kunnen terugvallen op de stabiele bron aardgas. Nieuwe technieken werken prima als er sprake is van nieuwbouw. Maar bestaande bouw gasvrij maken, met een enorme diversiteit aan functies, gebruik en kwaliteit, vraagt om een enorme innovatieve uitdaging voor de installatiebranche.

Bovendien zijn niet alle alternatieve technieken voldoende geschikt om gebouwen helemaal van het gas af te halen. Duurzame energie, waarvan wind en zon de bekendste bronnen zijn, vormen een steeds groter aandeel in de energiebehoefte van onze maatschappij. De productie van deze nieuwere duurzame vormen van energie fluctueert en momenteel zijn we nog onvoldoende in staat om overschotten op te slaan. Echter fossiele brandstoffen raken op, zorgen voor een overschot aan CO2 en broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken. Daarbij veroorzaken de boringen naar gas aardbevingen.

Kortom, genoeg uitdagingen voor de installatiebranche de komende jaren, waar de leerlingen tijdens de Technasium Top Award 2018-2019 oplossingen voor moeten ontwerpen!

De opdracht

In dit project kruip je in de huid van een engineer uit de installatiebranche. Als school kies je een specifiek gebouw in de regio, bijvoorbeeld een brandweerkazerne, ziekenhuis of verzorgingshuis, maar geen eengezinswoning. De leerlingen gaan het gebouw in kaart brengen. Hoe is het nu met de energievoorziening, wat gebeurt er in het pand, hoe vaak mag het te warm of te koud zijn? Vervolgens verdiepen de leerlingen zich in alternatieve technieken om gebouwen te verwarmen.

Op basis van de verzamelde informatie en de eigenschappen van het gebouw stellen de teams een technisch ontwerp en advies voor een duurzaam hybride warmteplan op. Warmtebehoefte, productie en opslag van overschotten zijn daarbij op elkaar afgestemd, zodat het gebouw zonder gas verwarmd kan worden.

Opdrachtgever

Opdrachtgever van de Technasium Top Award dit jaar zijn de installatiebedrijven in Nederland, vertegenwoordigd door OTIB.

De technische installatiebranche is met bijna 10.000 bedrijven en ruim 120.000 werknemers één van de grootste branches van Nederland. Het Opleidings- en ontwikkelfonds van de branche, OTIB, zet zich graag in voor iedereen die werkt of wil werken in de technische installatiebranche.

De branche staat voor een aantal uitdagingen: een veranderende markt en samenleving, technologische ontwikkelingen en een veranderende arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er specifieke ontwikkelingen, zoals integraal installeren, duurzaam bouwen en zorg op afstand. De nieuwe vakman of –vrouw ontwikkelt zich vandaag om te voorzien in de klantvraag van morgen. OTIB ondersteunt werkgevers en werknemers bij het (verder) ontwikkelen van hun vakmanschap.

OTIB zal de technasia die meedoen met de Technasium Top Award ondersteunen bij het vinden van een installatiebedrijf in de regio die de leerlingen als expert kan ondersteunen bij dit project.

logo OTIB      

De weg naar de finale

Tussen november en april gaan de technasiumleerlingen in teams op school 8 weken lang met de opdracht aan de slag. Ze krijgen daarbij ondersteuning van een expert uit de installatiebranche.

Ieder technasium vaardigt één team af naar de landelijke finale op 16 mei. Op de finaledag pitchen de teams hun warmteplan aan een deskundige jury. De jury kijkt naar de meest innovatieve en inhoudelijk goede ideeën, maar ook naar de presentatie en de wijze waarop de groep als team opereert. Natuurlijk zijn er mooie prijzen te winnen!