Technasium Top Award

In schooljaar 2019-2020 staat wederom de Technasium Top Award op het programma voor havo3- en vwo3-leerlingen. Deze editie is Platform WOW, beheerders van wegen, vaarwegen en water bij Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en waterschappen, de opdrachtgever. Leerlingen gaan als civieltechnisch ingenieur in een team werken aan een klimaatbestendig, bouwkundig ontwerp van een infrastructureel kunstwerk.  

Onderweg naar een klimaatbestendig Nederland

Het project waar de leerlingen van zo'n 40 technasiumscholen mee aan de slag gaan, heet: Onderweg naar een klimaatbestendig Nederland. 

De klimaatverandering gaat sneller en komt in grotere hevigheid dan gedacht. Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien, hagel en onweer. Ook liggen langere periodes van droogte en meer hittegolven in het verschiet. Het zal minder vaak vriezen, en het tempo waarmee de zeespiegel stijgt gaat omhoog. De noodzaak voor klimaatadaptatie geldt ook voor onze infrastructuur, de bijbehorende kunstwerken en de directe omgeving zoals bermen en taluds en de urgentie zal de komende jaren alleen maar toenemen. Tunnels staan blank, bruggen zetten uit en kunnen niet meer dicht en dijken scheuren. Door samen werk te maken van klimaatadaptie maken we Nederland veiliger, mooier en liggen er kansen voor nieuwe innovatieve technieken en het circulair maken van de kunstwerken.

De leerlingenteams krijgen de opdracht een definitief bouwkundig ontwerp te maken van een gerenoveerd of vernieuwd klimaatbestendig en duurzaam infrastructureel kunstwerk en haar directe omgeving zoals bermen, bodem en taluds. Leerlingen gaan als civieltechnisch ingenieur werken aan een klimaatbestendig, bouwkundig ontwerp van een infrastructureel kunstwerk.

> Meer over de Technasium Top Award voor deelnemende scholen

2018-2019: Van gas los

In 2018-2019 kende de Technasium Top Award een actueel thema: van gas los. Opdrachtgever was de technische installatiebranche, vertegenwoordigd door OTIB. Zij daagden de ruim 3.100 deelnemende technasiumleerlingen uit om een duurzaam hybride warmteplan te ontwerpen, waarmee een bestaand, complex gebouw zonder aardgas verwarmd kan worden.

Op 16 mei 2019 pitchten liefst 55 havo- en vwo-teams hun warmteplan voor een deskundige jury. Uitendelijke gingn de teams van Metis Montessori Lyceum, Bonhoeffer College en CSG Liudger er met de prijzen vandoor.

> Lees meer over de finale van de Technasium Top Award: van gas los